Ką veikė bebras? (2014)

Taškai: 9

Pagal oro sąlygas bebras sprendžia, ką veikti. Jis elgiasi pagal šias taisykles:

  • Jei šiandien saulėta, bet vakar lijo, bebras maudysis upėje.
  • Jei šiandien saulėta ir vakar buvo saulėta, bebras žais su smėliu upės pakrantėje.
  • Jei šiandien lyja, bet vakar buvo saulėta, bebras žais su kaladėlėmis namuose.
  • Jei šiandien lyja ir vakar taip pat lijo, bebras nežais.

Lentelėje parodyta, kokios oro sąlygos buvo lapkričio 1–8 dienomis.

Data Lap. 1 Lap. 2 Lap. 3 Lap. 4 Lap. 5 Lap. 6 Lap. 7 Lap. 8
Oro sąlygos

Ką bebras veikė lapkričio 7-ąją?

A. Maudėsi upėje

B. Žaidė su smėliu upės pakrantėje

C. Žaidė su kaladėlėmis namuose

D. Nežaidė

Paaiškinimas

Šios užduoties pagrindas – loginis mąstymas. Žvelgiant iš informatikos pozicijų, vis tik čia sprendžiama baigtinio automato problema. Baigtinis automatas – tai matematinė abstrakcija, modeliuojanti sistemos būsenų kaitą, priklausomai nuo ankstesnės būsenos ir įėjimo signalų, kai būsenų ir galimų įėjimo signalų skaičius yra baigtinis.

Šiuo atveju, net jei šiandien lyja, laiko leidimas priklauso nuo oro būsenos dieną prieš tai.

Atsakymas

D. Nežaidė

Bebro veiklos ryšys su vakarykščiu ir šiandienos oru pavaizduoti lentele:

Sąlyga Vakar dienos oras Šiandienos oras Ką veikti
1 Maudytis upėje
2 Žaisti su smėliu upės pakrantėje
3 Žaisti su kaladėlėmis namuose
4 Nežaisti

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.