Labirintas (2014)

Taškai: 12

Peliukas klajojo po labirintą, kol surado sūrį. Jis žymėjo savo kelią, dėliodamas korteles su rodyklėmis, rodančiomis, į kurį langelį peliukas eis. Dalis kortelių nukrito žemyn, tik dvi liko savo vietose.

Sudėliokite korteles į vietas taip, kad jos rodytų, kaip peliukas klajojo.
Paaiškinimas

Tai informatika!

Tai algoritminis uždavinys – norint pasiekti tikslą reikia atlikti tam tikrus veiksmus. Tai yra pagrindinė algoritmų, kurie sudaro informatikos pagrindą, idėja. Algoritmas yra uždavinio (problemos) sprendimas žingsnis po žingsnio. Žingsniai turi būti kuo mažesni ir tikslesni, kad gautume sprendimą. Algoritmai vėliau užrašomi (koduojami) programavimo kalbomis ir atliekami kompiuteriais. Šiame uždavinyje reikia atkurti algoritmą ir dar pasitelkus vaizduotę, kas informatikui irgi labai svarbu.

Atsakymas

Teisingas atsakymas:

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.