Linksmi langai (2014)

Taškai: 6

Laive langų stiklai gali būti skaidrūs arba tamsinti. Kai žiūrime per tokių dviejų langų stiklus, matome skaidrią, truputį tamsintą arba tamsią spalvą, kaip parodyta paveiksle.

Kapitonas Jonas savo naujoje jachtoje įrengė dalį skaidrių ir dalį tamsintų langų, kaip parodyta paveiksluose žemiau. Kai stovima ant kranto, iš tam tikros vietos galima žvelgti pro du atitinkamus langus į kitą jachtos pusę.

Kairioji pusė

Dešinioji pusė

Kokias spalvas galima matyti, žvelgiant pro du atitinkamus jachtos langus?

A.
B.
C.
D.
Paaiškinimas

Žinoma, kad kompiuteriuose vartojama dvejetainė skaičiavimo sistema, išreiškiama dviem simboliais – 0 ir 1. Bet kurių skaičiavimų pagrindas yra operacijos (veiksmai), kuomet sujungdami du dvejetainius skaitmenis gauname kitus duomenis. Jei skaidrų stiklą pažymėtume 0, o tamsintą (abu, truputį tamsintą ir tamsų) 1, tada aukščiau minėta operacija atitiks loginę operaciją OR. Jei skaidrų ir tamsų stiklą pažymėtume 0, o truputį tamsintą stiklą 1, tada aukščiau minėta operacija atitiktų loginę operaciją XOR.

Kitas paaiškinimas. Jei skaidrus stiklas pažymimas 0, tamsintas stiklas – 1, o tamsus – 2, tada šis uždavinys gali būti sprendžiamas taikant vektorių sudėtį:
<0 1 1 1 0 0 1 0> + <0 0 0 1 1 0 1 1> = <0 1 1 2 1 0 2 1>

Atsakymas

Teisingas atsakymas – C.

Pirmiausia turime susieti dviejų jachtos pusių langus, atskaitos tašku laikydami inkarą:

Rezultatas gaunamas iš atitinkamų stiklų sankirtos.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.