Slenkantysis robotas (2014)

Taškai: 9

Slenkantysis robotas juda keliu prisikabinęs prie vieno iš kelio kraštų. Šis robotas geba atlikti keturias komandas:
PRADĖTI – įjungia variklį ir pradeda judėti į priekį ta kelio puse, kurioje stovi;

JUDĖTI – juda toliau ta pačia kelio puse;

PEREITI – pereina į kitą kelio pusę ir juda į priekį toliau;

SUSTOTI – sustoja.

Komanda PRADĖTI vykdoma bet kurioje vietoje, kurioje stovi robotas. Kiekviena kita komanda pradedama vykdyti nuo to momento, kai robotas praslenka pro tamsų magnetinį kontrolės punktą. Pilkieji apskritimai nurodo vietas, kuriose robotas gali sustoti.

Slenkantysis robotas vykdo šią programą:
PRADĖTI

PEREITI

JUDĖTI

JUDĖTI

JUDĖTI

SUSTOTI

Kurioje vietoje sustos robotas?

Paaiškinimas

Automatiškai judančios transporto priemonės naudojamos daugelyje darbo vietų, pavyzdžiui, tuneliuose, oro uostuose, gamyklose. Šias automatines priemones, kitaip robotus, valdo kompiuterių programos. Iš esmės kompiuterių programa yra komandų seka. Komandos yra susijusios su transporto priemonių fiziniais jutikliais ir valdo judėjimą.

Atsakymas

Teisingas atsakymas parodytas paveiksle. Robotas sustos violetinės spalvos trikampiu pažymėtoje vietoje.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.