Rąstų kūrinys (2014)

Taškai: 12

Bebrai mėgsta kurti įdomios struktūros kūrinius iš nugraužtų rąstų. Kiekvienas kūrinys prasideda dideliu rąstu. Po to jis pakeičiamas tam tikra tvarka išdėstytų mažų rąstų seka. Toliau kiekvienas mažas rąstas pakeičiamas ta pačia mažesnių rąstų seka. Pateikiame tris skirtingus pavyzdžius:

Pradžia
Pirmas keitimas
Antras keitimas

Po antrojo keitimo buvo gautas štai toks išdėstymas:

Kaip atrodė pirmasis pakeitimas?

A. B. C. D.
Paaiškinimas

Kompiuterinės programos pateikia taisyklių rinkinius, kurie gali būti apdorojami kompiuteriu. Net labai paprasta taisyklė gali nuvesti prie sudėtingo veikimo, jei tik būna pakartota daug kartų. Šioje užduotyje pateikiamos konstravimo taisyklės vadinamos fraktalais.

Fraktalas yra sudėtinis geometrinis darinys, kurio atskiri fragmentai yra panašūs ar identiški visumai arba kitiems fragmentams. Pagrindinė fraktalų savybė yra panašumas į save, t. y. išdidinta maža geometrinės struktūros dalis atrodo identiška didesnei daliai.

Antrasis pavyzdys vaizduoja pirmuosius du Kocho snaigės kreivės žingsnius.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – A.

Pirmas keitimas Antras keitimas

Kitos trys sekos po antro keitimo atrodytų taip:

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.