Paslaugusis viešbutis (2014)

Taškai: 9

Paslaugiojo viešbučio kambariai sunumeruoti dviženkliais skaičiais: pirmasis skaitmuo rodo aukštą, kuriame yra kambarys, antrasis skaitmuo žymi atstumą nuo lifto iki kambario. Kambariai išdėstyti taip, kaip parodyta antrojo aukšto atveju:

Viešbutis stengiasi svečiams suteikti kuo patogesnius kambarius. Kuo kambarys arčiau lifto, tuo jis laikomas patogesniu. Jei kambariai yra skirtinguose aukštuose ir vienodu atstumu nuo lifto, tai patogesnis tas, kuris yra žemesniame aukšte. Pavyzdžiui, 32-as kambarys yra patogesnis už 15-ą, o 22-as kambarys yra patogesnis už 32-ą.

Paslaugusis viešbutis laikosi taisyklės: kiekvienas svečias gauna patogiausią kambarį iš esamų laisvų.

Šiuo metu laisvi šie kambariai: 12, 25, 11, 43, 22, 15, 18, 31, 44, 52.

Atvyko dešimt naujų svečių ir laukia eilėje gauti kambarius.

Kuria tvarka turi būti paskirti kambariai?

A. 18, 15, 12, 11, 25, 22, 31, 44, 43, 52

B. 52, 43, 44, 31, 22, 25, 11, 12, 15, 18

C. 11, 31, 12, 22, 52, 43, 44, 15, 25, 18

D. 11, 12, 15, 18, 22, 25, 31, 43, 44, 52

Paaiškinimas

Skaitmeninis rikiavimas – vienas iš rikiavimo algoritmų, skirtas tiems atvejams, kai duomenų reikšmės skaitmeninės ir yra iš kurio nors skaitinio intervalo ar išsiskiria panašiomis savybėmis. Skaitmeninio rikiavimo algoritmuose duomenų reikšmės interpretuojamos kaip skaičiai, užrašyti M-taine (dažniausiai – dvejetaine) skaičiavimo sistema.

Atsakymas

C yra teisingas atsakymas.

Viešbučio administratorius, norėdamas išrikiuoti raktus, turėtų skaityti jų numerius iš dešinės į kairę (antrasis skaitmuo prieš pirmąjį). Jei skaitoma šiuo būdu, tuomet raktų numeriai atsakyme C yra išrikiuoti didėjimo tvarka iš kairės į dešinę.

A atsakymas neteisingas, nes pirmieji du raktų numeriai (18 ir 15) yra išrikiuoti neteisingai lyginant su prieš tai aprašytu metodu.

B yra neteisingas atsakymas, nes trečiasis ir ketvirtasis raktų numeriai (44 ir 31) yra išrikiuoti neteisingai.

D yra neteisingas atsakymas, nes išrikiuota apskritai pagal aukštus.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.