Kelionė upeliais aukštyn (2014)

Taškai: 6

 

Norėdamas grįžti namo, bebriukas turi įveikti keletą upelių. Kad įgytų energijos kelionei, jis sugraužia 15 šakelių. Keliaudamas bebriukas turi įveikti įvairias kliūtis. Tam reikalinga energija, kurios sąnaudos atitinka suvalgytų šakelių skaičių:

Kliūtis

Energijos sąnaudos

2
3
5

Paveiksle pavaizduoti upeliai ir juose esančios kliūtys. Raidės A, B, C, D ir E žymi galimus bebriuko kelius.

Kurį iš pateiktų maršrutų turėtų pasirinkti bebriukas?

Primename, kad keliauti jis pradeda turėdamas 15 šakelių energijos.

A. Pradžia → A → C → E → Namai

B. Pradžia → A → C → E → D → Namai

C. Pradžia → B → C → D → E → Namai

D. Pradžia → B → C → D → Namai

Paaiškinimas

Ši upelių sistema vaizduoja tinklą – svarbų informatikos duomenų vaizdavimo būdą. Vadinamieji tinklo mazgai yra upelio kliūtys, žymimos raidėmis A, B, C, D ir E, taip pat žodžiai Pradžia ir Namai. Energijos suvartojimas kliūtims įveikti – tai tarsi atstumas tarp sujungtų mazgų. Taigi bebriukas ieško trumpiausio kelio tarp mazgo „Pradžia“ ir mazgo „Namai“.

Informatikoje tokie uždaviniai paprastai sprendžiami taikant grafų teoriją – tinklas atvaizduojamas grafu. Buvo sukurta keletas trumpiausiojo kelio paieškos algoritmų, vienas kurių pavadintas žymaus informatiko E. Dijkstra vardu – vadinamasis Dijkstra trumpiausiojo kelio algoritmas. Kitas gana žinomas algoritmas – Floyd-Warshall trumpiausiojo kelio algoritmas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas:
Pradžia → B → C → D → E → Namai

Skirtingiems maršrutams reikalingas skirtingas energijos kiekis.

Štai kaip skaičiuojama:
Pradžia → A → C → E → Namai: 2 + 5 + 5 + 5 = 17

Pradžia → A → C → E → D → Namai: 2 + 5 + 5 + 2 + 3 + 5 = 22

Pradžia → B → C → D → E → Namai: 3 + 3 + 2 + 2 + 5 = 15.

Pradžia → B → C → D → Namai: 3 + 3 + 2 + 3 + 5 = 16

Pradžia → B → C → D → E → Namai – vienintelis maršrutas, kuriam bebriukas turi pakankamai energijos (suvalgęs 15 šakelių).

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.