Patvarus tinklas (2014)

Taškai: 12

Bebrų telekompanija nori pastatyti mobiliojo ryšio bokštus vėjuotoje saloje. Mobiliojo ryšio veikimo teritorija – skritulys su centre esančiu bokštu.

Du bokštai laikomi susietais tiesiogiai, jei jų ryšio veikimo teritorijos persidengia. Bokštai gali būti susieti ir netiesiogiai, jei tarp jų yra tiesiogiai susietų bokštų seka. Saloje dažnai kyla audros. Todėl bokštai turi būti pastatyti taip, kad jei vėjas pažeistų kurį nors vieną bokštą, visi likusieji bokštai išliktų susieti.

Kaip turėtų būti pastatyti bokštai?

A. B.
C. D.
Paaiškinimas

Mobiliojo ryšio bokštų sustatymas (vadinama viršūnėmis arba mazgais) ir sujungimo būdas (vadinama briaunomis) yra matematinė struktūra (modelis) – grafas, – informatikoje dar vadinama tinklo topologija. Gali būti fiziškai ar logiškai panašios struktūros, pavyzdžiui, žiedas, medis, tinklas ir pan. Sudarius grafo modelį, galima spręsti įvairias problemas, kelti reikiamus klausimus ir įvertinti galimybes, susijusias su skirtingais panaudojamumo aspektais.

Iš tiesų mobiliojo ryšio bokštai komunikuoja naudodamiesi tiesioginėmis antenomis ir kitais dažniais, negu mobilieji telefonai.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra B. Jei eitume pakrante, matytume, jog visi bokštai yra išdėstyti grandine taip, kad tarp bokštų susidaro kilpos. Jei kuris bokštas sugenda, signalas vis tiek gali būti persiųstas tarp kitų dviejų likusių bokštų.

A, C ir D atvejais galima rasti bokštą, kuriam sugedus nebūtų galima persiųsti signalo tarp kitų dviejų likusių bokštų. Toks bokštas paryškintas kiekviename paveiksliuke.

A. C. D.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.