Piešti ir judėti (2014)

Taškai: 9

Bitė robotė gali piešti ant grindų tiesias linijas arba judėti anksčiau nupieštomis linijomis. Ji moka vykdyti šias komandas:

Kvadratas Piešti kvadratą nuo esamos padėties pagal laikrodžio rodyklę

Trikampis Piešti trikampį nuo esamos padėties pagal laikrodžio rodyklę

Eiti Judėti tiesiai linija iki jos pabaigos

Suktis Pasisukti link dešinėje esančios linijos

Kai bitei nurodoma veiksmų seka Kvadratas, Eiti, Suktis, Eiti, Trikampis, ji nupiešia štai tokį paveikslą:

Sutarkime, kad bitės pradinė padėtis yra šitokia:

Kokią veiksmų seką reikia nurodyti, kad bitė nupieštų štai tokią figūrą?A. Kvadratas, Suktis, Eiti, Trikampis

B. Kvadratas, Eiti, Suktis, Trikampis

C. Trikampis, Suktis, Kvadratas

D. Kvadratas, Eiti, Kvadratas

Paaiškinimas

Mūsų vartojamas kompiuterių programas sudaro veiksmų sekos, panašios kaip ir šioje užduotyje, tik daug sudėtingesnės.

Šios užduoties idėja kilo iš Vėžliuko grafikos, kuri gana dažnai naudojama mokykloje mokant programavimo pradmenų. Ji buvo pradėta vartoti vienoje iš pirmųjų programavimo kalbų vaikams – „Logo“. Dabar ji naudojama populiariose programavimo mokymo programose, pavyzdžiui, programavimo vaikams aplinkoje „Scratch“.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra B:

Uždavinio sprendimas gali būti randamas atmetus akivaizdžiai neteisingus atsakymus, pavyzdžiui, kai nupiešiami keli kvadratai, kas neatitinka uždavinio sąlygos.

Atsakyme A piešiamas trikampis yra neteisingoje vietoje:

Atsakyme C irgi gaunama ne ta figūra, kurios reikia:

Atsakymas D gali būti lengvai atmestas, nes piešiami du kvadratai:

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.