Debesijos tinklo žaidimas (2014)

Taškai: 12

Penki bebriukai: Ana (7 metų), Benas (8 metų), Kajus (9 metų), Dana (10 metų) ir Ernis (11 metų) žaidžia vaikščiojimo debesimis žaidimą. Užlipęs pirmas ant bet kurio debesies turi laukti, kol užlips dar vienas bebriukas. Tuomet vyresnis bebriukas turi peršokti ant debesies, į kurį rodo stora juoda rodyklė, o jaunesnis šoka plonos pilkos rodyklės kryptimi.

Kaip išsidėstys bebriukai žaidimo pabaigoje?

A. B. C. D.
1: Ana
2: Benas
3: Kajus
4: Dana
5: Ernis
1: Ernis
2: Dana
3: Kajus
4: Benas
5: Ana
1: Benas
2: Dana
3: Kajus
4: Ana
5: Ernis
1: Benas
2: Kajus
3: Dana
4: Ana
5: Ernis
Paaiškinimas

Pateiktą tinklą sudaro laidai ir komparatoriai, kurie lygina dviejų įeinančių laidų vertes. Jei šiame tinkle yra komparatorių, kurie sujungti tam tikru būdu, tai tokiu atveju galima surikiuoti nesurūšiuotų verčių seką. Toks tinklas yra vadinamas rikiavimo tinklu. Tokie rikiavimo tinklai veikia tuo pačiu metu ir gali būti labai efektyvūs rikiavimo problemoms spręsti.

Pateiktame pavyzdyje tinklas nėra skirtas rikiavimui, nes komparatoriai nėra sujungti pagal tam tikras taisykles, todėl tik parodomas duotos sekos perrikiavimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – C.

Atsakymai A ir B neteisingi, nes jauniausia bebriukė Ana visada šokinės ten, kur rodo plona pilka rodyklė ir žaidimą baigs 4-ame išėjime.

Be to, B neteisingas ir todėl, kad vyriausias bebriukas Ernis, šokinėdamas ten, kur rodo stora juoda rodyklė, žaidimą visada baigs 5-ame išėjime.

Atsakymas D yra neteisingas. Kadangi Ana žaidimą baigia 4-ame išėjime, o Ernis 5-ame, tai teisingas turėtų būti vienas iš paskutinių dviejų C arba D atsakymų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad bebriukė Dana šoka plonos pilkos rodyklės kryptimi tik tuomet, kai susitinka su vyresniu bebriuku Erniu. Visais kitais atvejais ji šoka ten, kur rodo juoda stora rodyklė. Taigi, plona rodykle ji šoka iš pirmo debesėlio kairiajame apatiniame piešinio kampe. Toliau seka storos rodyklės kryptimi ir vėl su Erniumi susitinka ant paskutinio debesies dešiniajame apatiniame piešinio kampe, iš kur ji baigia žaidimą plona pilka rodykle 2-ajme išėjime.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.