Garsiakalbiai miestelyje (2014)

Taškai: 6

Bebrų miestelyje įrengti garsiakalbiai gyventojams informuoti. Kaip parodyta schemoje, kiekvienas garsiakalbis (pavaizduotas raudona žvaigždute) pritvirtinamas dviejų linijų sankirtos taške, jo skleidžiamas garsas siekia 12 pilkų kvadratų.


 

Žemiau pateiktas paveikslas yra bebrų miestelio schema. Išdėstykite kuo mažiau garsiakalbių taip, kad esant reikalui visi gyventojai būtų informuoti.


 

Paaiškinimas

Būdingas informatikos uždavinys, kai reikia padalinti teritoriją arba erdvę į mažesnes dalis esant įvairioms situacijoms, atsižvelgus į ribojimus ar sąlygas.

Šiuolaikinis šio uždavinio atvejis – išdėstyti mobiliojo ryšio stotis siekiant kuo efektyviau (įrengiant kuo mažiau stočių) padengti didelę teritoriją.

Atsakymas

Atsakymas. Pakanka trijų garsiakalbių.

Dviejų garsiakalbių tikrai nepakanka visiems namams informuoti.

Trimis garsiakalbiais galima informuoti visus miestelio gyventojus. Šiuos garsiakalbius galima įrengti dviem skirtingais būdais, kaip parodyta paveikslėliuose.


 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.