Kodavimo klaida (2014)

Taškai: 6

Bebras sudarė paveikslą iš juodų ir baltų kvadratėlių. Telefonu papasakojo kitam bebrui, kaip persibraižyti šį darbą. Norėdamas įsitikinti, kad paveikslas buvo perbraižytas be klaidų, bebras pridėjo papildomus stulpelį ir eilutę. Jeigu paveikslo eilutėje yra lyginis skaičius juodų kvadratėlių – papildomo stulpelio eilutės gale kvadratėlis nudažomas juodai, priešingu atveju – paliekamas baltas. Tą patį jis padarė ir su stulpeliais.

Bebras įsitikinęs, kad papildomai nubraižytuose eilutėje ir stulpelyje klaidų nėra. Tačiau viena klaida buvo padaryta perbraižant paveikslą. Kuris langelis nuspalvintas neteisingai?

A

B

C

D

Paaiškinimas

Šioje užduotyje pristatoma klaidų aptikimas ir taisa. Kompiuterio žodžio (baito) persiuntimo teisingumas tikrinimas papildant jį lyginumo bitu tokiu, kad viso žodžio bitų suma būtų lyginė. Jeigu patikrinus tokį persiųstą žodį paaiškėja, kad jo bitų suma nelyginė, tai reiškia, kad įvyko klaida.

Tokie kodai, kai pavyzdyje, naudojami net QR kode (standartizuotas dvimatis brūkšninis kodas, kuriuo galima užkoduoti iki 7000 ženklų).

Atsakymas

Teisingas atsakymas – C.

Papildomas paskutinis kvadratas antrame stulpelyje, kur yra A ir C kvadratėliai (antra ir septinta eilutės), nuspalvintas ne ta spalva. Vadinasi, neteisingai bus nuspalvintas arba A, arba C kvadratėlis.

Paskutiniojo septintosios eilutės, kur yra D, kvadratėlio spalva netinka, vadinasi bent vienas šios eilutės kvadratėlis nuspalvintas netinkamai. Panagrinėjus susikirtimą su antruoju stulpeliu, matome, kad susikirtime yra kvadratėlis C, vadinasi, jis ir nuspalvintas neteisingai.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.