Kiškių duobė (2014)

Taškai: 9



Bebrai dažnai eina pasivaikščioti po tankų ir tamsų mišką. Takeliai miške siauri, todėl bebrai turi eiti vorele vienas paskui kitą. Nedori kiškiai iškasė daug duobių takeliuose, kuriais vaikšto bebrai.

Bebrai duobes įveikia šitaip: pirmiausia į duobę sušoka tiek bebrų, kad kiti galėtų pereiti. Likę bebrai pereina per pilną duobę. Tada paskutinis perėjęs bebras ištraukia iš duobės visus bebrus nuo viršutinio iki apatinio. Bebrai vėl keliauja vorele.

Paveiksle parodyta, kaip penki bebrai įveikia duobę. Šioje duobėje teko pabūti trims bebrams.

Tankaus miško takeliais eina septynių bebrų vora. Jie turi pereiti tris duobes. Pirmoje duobėje telpa keturi bebrai, antroje – du ir trečioje trys bebrai.



Kaip bus išsirikiavę bebrai, kai įveiks visas tris duobes?

A. 3 2 1 6 5 7 4

B. 2 1 6 5 3 4 7

C. 1 2 3 4 7 5 6

D. 2 3 4 1 6 7 5

Paaiškinimas

Viena iš svarbių informatikos sričių yra duomenų rikiavimas struktūrizuotu būdu, be to, yra daugybė skirtingų duomenų struktūrų, kurios gali būti panaudotos.

Ši užduotis pateikia struktūros pavyzdį – dėklą, kuris veikia panašiai, kaip lėkštės dėliojamos viena ant kitos. Visuomet, dėklui pridedant naują lėkštę, ją dedame ant viršaus, o norint kurią nors paimti, pirmiausia turime nukelti ant viršaus esančias lėkštes.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – B.

Iš pradžių bebrai buvo išsidėstę šitaip:
1 2 3 4 5 6 7

Praėjus pirmąją duobę (joje telpa 4 bebrai), bus:
5 6 7 4 3 2 1

Po antrosios duobės (joje telpa 2 bebrai), turėsime:
7 4 3 2 1 6 5

Įveikę trečiąją duobę (joje telpa 3 bebrai) bebrai stovės tokia eile:
2 1 6 5 3 4 7

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.