Svetima kalba (2014)

Taškai: 6

Ateivių erdvėlaivis nusileido ant nežinomos planetos paviršiaus. Ateiviai nori nufotografuoti mįslingą objektą, esantį labirinte. Šiai misijai įvykdyti pasiunčiamas robotas. Labirintas, kaip matome, sudarytas iš kvadratėlių.

Staiga ateiviai pastebi keturias įvairių žodžių eilutes. Jie įtaria, kad tai komandų eilutės, viena kurių turėtų nuvesti robotą iki mįslingojo objekto. Manoma, kad šie paslaptingi žodžiai reiškia vieną ėjimą per kvadratėlį šiaurės, pietų, rytų arba vakarų kryptimi.

Kuri iš šių teksto eilučių nuves robotą iki mįslingojo objekto?

A. Ha', poS, poS, Ha', Ha', nIH

B. Ha', Ha', poS, Ha'

C. Ha', poS, poS, Ha', nIH, Ha'

D. Ha', poS, nIH, vI'ogh, Ha', poS

Paaiškinimas

Kriptografija yra slaptų pranešimų skaitymo mokslas. Nuo senų senovės ekspertai, vadinamieji kriptografai, stengėsi iššifruoti priešų siunčiamus pranešimus. Jie taikydavo įvairias žinias, norėdami surasti žodžius, kurie atitinka paslėptą pranešimą. Pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo metu nagrinėdami garsiosios Enigma mašinos užšifruotą žinutę, anglai ieškojo Vokietijos miestų pavadinimų ir orų prognozių.

Spręsdami šią užduotį, jūs turite veikti lyg kriptografas: bandyti perskaityti antikinį tekstą, užšifruotą kalba, kurios niekas nesupranta.

Atsakymas

A yra teisingas atsakymas: Ha' yra šiaurė, poS yra vakarai ir nIH yra rytai.

Seka B yra per trumpa: neįmanoma pasiekti tikslo per mažiau nei šešis žingsnius.

Seka C neteisinga. Jei Ha' reiškia vakarus, tada po poS turėtų būti pietūs ir tuomet robotas ties trečiuoju žingsniu atsitrenktų į sieną. Be to, bet kuriuo atveju robotas eitų klaidinga kryptimi. Jei Ha' yra rytai, tada poS turėtų būti šiaurė, tačiau robotas tiesiai viršun ims eiti tik nuo ketvirtojo žingsnio.

Pirmieji keturi D sekos žingsniai yra į kiekvieną pusę po kartą (nežinoma tvarka), todėl atlikęs šias keturias komandas robotas sugrįžtų ten, kur stovėjo iš pradžių. Akivaizdu, kad robotas negalės pasiekti tikslo per likusius du žingsnius.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.