„Bebro“ konkursas – posūkis į informatinį mąstymą

Šiemet tarptautinė „Bebro“ bendruomenė keitė iki šiol vykusio informatikos ir informacinių technologijų konkurso pavadinimą. Konkursą nutarta vadinti informatikos ir informatinio mąstymo iššūkiu. Tai labiau atitinka šiuolaikinius visuomenės lūkesčius – informatinio mąstymo reikia kiekvienam. Nors lietuviškai vadiname konkursu, iš tiesų tai įvairių informatikos veiklų tinklas informatiniam mąstymui ugdyti.

Informatinis mąstymas – tai gebėjimas spręsti bet kurios srities problemas (uždavinius) tam tikrais etapais, apimančiais problemos formulavimo tikslinimą, duomenų analizę, dekomponavimą, abstrahavimą ir automatizavimą – išskyrimą to, ką galima suprogramuoti ir pateikti spręsti kompiuteriui. Informatinio mąstymo idėją suformulavo prof. Jeannette M. Wing – šiuo metu ji yra viena iš bendrovės „Microsoft“ Tyrimų departamento Redmonde (JAV) vadovų.

„Bebro“ konkurso tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informacinių technologijų sąvokomis, jų platesniu kontekstu – konceptais, motyvuoti gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų metodus. Žaismingi, suprantamai formuluojami uždaviniai apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodo jų svarbą ir dermę su kitais mokslais. Tai nelengva, nes, populiariai pateikiant mokslo problemas ir uždavinius, visada slypi pavojus pernelyg supaprastinti esminius klausimus, netgi juos iškreipti. Dėl šios priežasties, kuriant uždavinius, pasitelkiama daug informatikos mokslininkų ir praktikų, uždaviniai daug kartų aptariami, nagrinėjami.

„Bebras“ – tai ne tik savaitę vykstantis renginys (todėl anglų kalba jis ir vadinamas „challenge“ – iššūkiu). Tai daugybė įvairių veiklų, vykdomų ištisus metus. Šiuo tikslu yra susikūręs stiprus „Bebro“ mokslininkų ir mokytojų tinklas, kuriame kuriami, aptariami uždaviniai. Konkursui surengti reikalingos modernios kompiuterinės valdymo sistemos. Kai kurios šalys šias sistemas kuria ir tobulina pačios ir savo paslaugomis pasidalija su kitomis to nedarančiomis šalimis. Pavyzdžiui, „Bebro“ bendruomenė iš Nyderlandų ypač išsiskiria verslumu ir kitų šalių bendruomenėms mielai teikia konkurso valdymo sistemos paslaugas. Lietuvoje sukurta specializuota sistema „Bebras Lodge“ interaktyviems uždaviniams programuoti – nors ją dar reikia tobulinti, tačiau šią sistemą jau naudoja keletas kitų šalių.

„Bebras“ kartu yra ir būdas mokyti(s) informatikos neformaliai: mokiniai, spręsdami įdomius informatikos uždavinius, susipažįsta su informatikos sąvokomis, pagilina jų sampratą, išsiugdo gebėjimą taikyti jas praktiškai, uždavinių sprendimą aptaria su bendraamžiais ir mokytojais. Didelė dalis uždavinių yra iš algoritmų ir programavimo srities. Juos perpratus, skatinama mokytis praktinio programavimo.

Daugelį metų konkurse dalyvauja beveik visos Europos Sąjungos šalys, taip pat Australija, Azerbaidžanas, Izraelis, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Kazachstanas, Malaizija, Naujoji Zelandija, Pakistanas, Pietų Afrikos Respublika, Rusija, Šveicarija, Taivanas, Turkija. 2015 metais prie „Bebro“ prisidėjo Baltarusija, Brazilija, Iranas, Islandija, Mongolija, Pietų Korėja, Singapūras.

Dauguma šalių geriausiems „Bebro“ dalyviams rengia akivaizdinį antrąjį etapą. Lietuva tai daryti pradėjo praėjusiais mokslo metais. Šiemet antrasis mūsų šalies etapas rengiamas universitetuose ir kolegijose paskutinį sausio sekmadienį.

Vykdant konkursą, kaupiami mokinių sprendimai – jau surinkta daugybė šių duomenų, juos galima tirti, stebėti ir pan. Įvairių šalių mokslininkai, remdamiesi „Bebro“ sukauptais duomenimis, publikuoja straipsnius (paskelbta per 100 mokslinių straipsnių). Be to, rengiamos parodos, festivaliai, kuriuose aptariami „Bebro“ uždaviniai. Dauguma šalių taip pat leidžia knygeles, kuriose aiškinami uždavinių sprendimai ir – svarbiausia – kaip kiekvienas uždavinys susijęs su informatika, kokie konceptai jame slypi, parodoma, kaip galima toliau plėtoti informatinio mąstymo pažinimą.

2015 metais „Bebro“ savaitėje Lietuvoje dalyvavo 24 709 mokiniai iš 531 bendrojo ugdymo mokyklos, iš jų – 10 613 merginų. Vis aktyviau į „Bebrą“ įsitraukia ir pradinukai – dalyvavo net 2374 trečiųjų–ketvirtųjų klasių mokiniai.

Šiais metais taip pat pakeisti lietuviški mokinių amžiaus grupių pavadinimai. Nuo šiol grupes sutarta vadinti taip:

 • 3–4 klasių mokiniai – Mažyliai
 • 5–6 klasių mokiniai – Bičiuliai
 • 7–8 klasių mokiniai – Draugai
 • 9–10 klasių mokiniai – Jauniai
 • 11–12 klasių mokiniai – Kolegos

Pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

2015 m. Lietuvos „Bebro“ konkurso I etape dalyvavusių mokinių skaičius pagal amžiaus grupes

Dalyvauti „Bebro“ veikloje labai skatina patrauklūs, įdomūs uždaviniai. Daugumos šalių mokiniai juos sprendžia individualiai kompiuteriu arba planšete (mobiliuoju telefonu), tačiau vis labiau skatinamas darbas grupelėmis, bendradarbiavimas, diskusijos. Štai Vokietijoje nuo 2007 metų mokiniai konkursines užduotis sprendžia dviese prie vieno kompiuterio – šitaip skatinamas dalijimasis darbais, bendradarbiavimas. Australija, Italija ir dar kelios šalys leidžia mokiniams pasirinkti, ar spręsti vieniems, ar kartu su dviem, trimis draugais dalytis vienu kompiuteriu. Mokymasis spręsti problemas bendradarbiaujant šiuolaikinei visuomenei labai svarbus.

Konkurso dalyviams pateikiama po 15–24 uždavinius. 2015 metais Lietuva pateikė po 18 uždavinių kiekvienai amžiaus grupei, išskyrus Mažylius (jiems pateikta 12 uždavinių): trečdalis yra lengvesnių (skiriama po 6 taškus), trečdalis – vidutinio sunkumo (po 9 taškus) ir trečdalis – sunkesnių (po 12 taškų) uždavinių. Nemažai uždavinių yra atvirojo atsakymo tipo ir interaktyvūs. Uždaviniams spręsti skiriama 40 minučių.

Nuo 2014 metų taškų vertinimo sistema šiek tiek pakeista, siekiant išvengti trupmeninių baudos taškų. Skaičiuojama taip:

 1. Prieš pradėdamas spręsti, kiekvienas dalyvis turi 54 taškus (Mažylių grupėje – 36 taškus) (18 uždavinių × 3 arba 12 uždavinių × 3);
 2. Už teisingai išspręstą uždavinį skiriama 6, 9 arba 12 taškų (atsižvelgiant į uždavinio sunkumo lygį);
 3. Už neišspręstą uždavinį – 0 taškų;
 4. Už klaidingą atsakymą atimamas trečdalis už uždavinį skiriamų taškų, t. y. atitinkamai 2, 3 arba 4 taškai.

Kaip matyti, už neteisingai išspręstą uždavinį atimama taškų, todėl, sprendžiant uždavinius, nereikėtų spėlioti!

Visus 2015 metų Lietuvos „Bebro“ konkurso pirmojo etapo uždavinius rasite šioje svetainėje: pasirinkite kurią nors amžiaus grupę ir gėrėkitės įdomiais „Bebro“ uždaviniais. Sėkmės!

Išsprendę ar bent pabandę spręsti uždavinius, paskui galite panagrinėti ir jų atsakymus: svetainėje pateikiami uždavinių sprendimai, jie pagrindžiami įrodymais, papildomi naudingomis nuorodomis. Vertingiausia dalis (bent mokytojams ir vyresniems mokiniams) – aiškinimas, kodėl šis uždavinys priskiriamas prie informatikos, kokie informatikos konceptai jame slypi.

2015–2016 mokslo metais antrasis etapas vyko 2016 m. sausio 31 d. Į konkursą galėjo registruotis tik 9–12 klasių mokiniai, pirmajame etape surinkę ne mažiau kaip 116 taškų. Iš viso užsiregistravo 704 mokiniai. Konkursas vyko septyniose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Kauno technologijos, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus universitetuose, Alytaus, Panevėžio, Utenos kolegijose. Į renginį atvyko ir uždavinius sprendė 556 mokiniai: 9–10 klasių – 269 ir 11–12 klasių – 287 mokiniai. Dalyviai turėjo išspręsti 15 uždavinių, tam buvo skirta 30 min. Pradėdami spręsti mokiniai turėjo po 45 taškus.

2015–2016 m. m. „Bebro“ konkurso II etapo laimėtojai

9 klasė

Karolis Medekša, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, I vieta
Gintarė Jonuškaitė, Vilniaus licėjus, II vieta
Tomas Šveikauskis, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, III vieta

10 klasė

Pijus Bradulskis, Viešoji įstaiga Kauno technologijos universiteto gimnazija, I vieta
Justas Janickas, Viešoji įstaiga Kauno technologijos universiteto gimnazija, II vieta
Rapolas Blažaitis, Viešoji įstaiga „VIMS – International Meridian School“, III vieta

11 klasė

Aistė Žečkytė, Joniškio „Aušros“ gimnazija, I vieta
Skalmantas Šimėnas, Vilniaus licėjus, II vieta
Karolis Trakas, Vilniaus jėzuitų gimnazija, III vieta

12 klasė

Gintautas Lasevičius, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, I vieta
Edvinas Aleksandravičius, Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija, II vieta
Edvinas Repečka, Kauno „Aušros“ gimnazija, III vieta

Daugiau informacijos apie „Bebro“ konkursą pateikiama interneto svetainėse:

 • tarptautinėje „Bebro“ iššūkio svetainėje www.bebras.org
  (iš čia galima pasiekti visų dalyvaujančių šalių svetaines – tereikia spustelėti šalies vėliavėlę),
 • lietuviškoje „Bebro“ svetainėje bebras.lt,
 • konkurso valdymo sistemoje – „Bebro“ varžybų lauke lt.bebras.lt.

Valentina Dagienė
Tarptautinio „Bebro“ tinklo komiteto pirmininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-02-14 13:36:21
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.