Robotas-laiptai

Taškai: 6

Bronius konstruoja robotą – juostą iš vienodų kvadratinių plokščių. Gretimos plokštės sujungiamos vyriais.

Bronius roboto formą gali keisti lenkdamas jį per sujungimus. Pavyzdžiui, robotas-juosta gali pavirsti robotu-laiptais. Paveiksle matome trijų pakopų laiptus, sukonstruotus iš 9 plokščių.

Kiek kvadratinių plokščių reikės norint sukonstruoti 7 pakopų robotą-laiptus?

A. 21         B. 14         C. 7         D. 27

Paaiškinimas

Norint sukonstruoti laiptus, reikia surasti algoritmą. Taip pat reikalingas transformavimas ir vizualizavimas. Tai kartojimo veiksmai, kurie kompiuterių moksle aprašomi algoritmais. Programavimo kalbose tai yra ciklas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra A.

Roboto-laiptų konstravimui reikia dviejų plokščių einančių „į viršų“ ir vienos  plokštės – „žemyn“, todėl norint sukonstruoti N pakopų robotą-laiptus reikia 2N plokščių „į viršų“ ir N plokščių „žemyn“. Taigi, iš viso reikės 2N + N = 3N plokščių. Uždavinyje reikia sukonstruoti 7 (N=7) pakopų robotą-laiptus, taigi 3N = 21.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57