Ornamento piešimas

Taškai: 9

Parašykite programą pateiktam pavyzdžiui nupiešti.
Vartokite kairėje esančias komandas – kiek tik norite kartų.
Spaudydami tinkamas komandas, sudėkite jas į programą.

Programą galima išbandyti paspaudus mygtuką „Vykdyti programą“. 

Paaiškinimas

Šiame uždavinyje sukuriama programa. Programa yra kompiuteriu atliekamų veiksmų aprašas kuria nors programavimo arba kompiuterine kalba. Jeigu teisingai parašei programą, tai atlikdamas ją kompiuteris darys tai, kas buvo norėta. Tačiau jeigu programoje yra klaidų, kompiuteris gali pateikti blogus rezultatus arba išviso jų nepateikti. Šiame uždavinyje pateiktos keturios komandos, kurias kompiuteris supranta. Komandų vykdymas viena po kitos vadinamas seka.
Kompiuteris gali pakartoti surašytas komandas - lygiai šešis kartus. Ši kartojimo komanda vadinama ciklu.

Paprastos programavimo kalbos leidžia vykdyti komandas priklausomai nuo tam tikrų kreipinių, tai pat gali būti komandų sekų, kviečiamų kitose komandose (funkcijose ar procedūrose). Šias keturias valdymo konstrukcijas galima aptikti daugelyje šiuolaikinių programavimo kalbų – vienokia arba kitokia forma.

Atsakymas

Šiame uždaviniui pateiktame bloke telpa ribotas komandų skaičius, todėl žvelgiant į ornamento piešinį, galimas tik toks sprendimas:
• eiti vieną žingsnį į dešinę.
• eiti vieną žingsnį aukštyn.
• eiti vieną žingsnį į dešinę.
• eiti vieną žingsnį į dešinę.
• eiti vieną žingsnį žemyn.
• eiti vieną žingsnį į dešinę.
Teoriniu požiūriu yra be galo daug teisingų sprendimų, nes visada galima grįžti vienu žingsniu atgal ir vėl pakartoti buvusį žingsnį. Tačiau tokiu atveju sprendimas turės daugiau komandų negu telpa pateiktame programos bloke.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.