Filmukas

Taškai: 6

Iš šešių nuotraukų norima sukurti animacinį filmuką. Nuotraukos turi būti išdėstytos taip, kad pereinant nuo vienos nuotraukos prie kitos keistųsi tik vienas bebro bruožas: ūsai, burna, nosis, ausys ar dantys. Paskutinė nuotrauka yra savo vietoje.
Nuvilkite  nuotraukas į reikiamas vietas.

Paaiškinimas

Bebrų nuotraukos ir jų skirtumai gali būti lengvai aprašomi, nes tiksliai nusakyti skiriamieji bruožai:

  • garbanoti raudoni arba tiesūs juodi ūsai;
  • besišypsančios arba nesišypsančios lūpos;
  • maža arba didelė nosis;
  • mažos arba didelės ausys;
  • 2 arba 3 dantys.

Teisingai surikiuotų nuotraukų eilėje 1 nuotrauką būtų galima apibūdinti taip:
didelės ausys; nesišypsančios lūpos; maža nosis, 3 dantys; garbanoti raudoni ūsai.
Kompiuteriniame animaciniame filme yra daug paveikslėlių su skirtingais objektais. Jeigu tokių paveikslėlių skirtumai aprašyti pakankamai tiksliai, šių paveikslėlių nereikia atskirai įrašyti. Tokiu atveju kompiuterio atmintyje įrašyti tik iš eilės einančių paveikslėlių skirtumai. Pavyzdžiui, kai įrašomas filmas, kompiuteris neturi žinomų objektų ir jų skiriamųjų bruožų aprašų. Jis įrašo tik atskirus paveikslėlius, sudarytus iš skirtingo skaičiaus pikselių – tai yra sudėtingiau.

Atsakymas

Bebrų nuotraukos išdėliotos taip:

Nuotraukose kinta tik vienas bebrų bruožas:
1 į 2 : Mažėja ausys 
2 į 3 : Juodėja ūsai 
3 į 4 : Didėja nosis 
4 į 5 : Keičiasi šypsena
5 į 6 : Mažėja dantų nuo 3 iki 2
Paskutinė nuotrauka yra savo vietoje. Norėdami teisingai išrikiuoti kitas nuotraukas, turime pradėti nuo paskutinės. Likusios nuotraukos parenkamos taip: nauja ir esama nuotraukos skiriasi tik vienu bruožu. Akivaizdu, kad galima surasti tik vieną tokią kombinaciją.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.