Scenos šviesos

Taškai: 12

Trys prožektoriai apšviečia sceną raudona, žalia ir mėlyna šviesa. Scenos šviesos spalva priklauso nuo įjungtų prožektorių. Lentelėje parodyti visi galimi spalvų deriniai:

 

Spektakliui prasidėjus prožektoriai įjungiami ir išjungiami laikantis tam tikros tvarkos:
Raudonas prožektorius jungiamas taip: dvi minutes išjungtas, dvi minutes įjungtas.
Žalias prožektorius jungiamas taip: vieną minutę išjungtas, vieną minutę įjungtas.
Mėlynas prožektorius jungiamas taip: keturias minutes išjungtas, keturias minutes įjungtas.

Kokiomis spalvomis bus apšviesta scena per pirmąsias keturias spektaklio minutes?
Nurodyk scenos šviesos spalvą kas minutę.

Paaiškinimas

Spalvų sudarymas iš trijų pagrindinių spalvų – raudonos, žalios ir mėlynos – vadinamas RŽM (angl. RGB) spalvų modeliu. Šis modelis naudojamas kompiuterių monitoriuose, televizorių ekranuose. Paveikslėliai yra sudaromi iš taškų (pikselių), nuspalvintų šių trijų spalvų deriniais. Tai pagrindinis kompiuterių aparatinės įrangos ir kompiuterinės grafikos principas.
Užduotyje iliustruojama veiksmų seka – kaip įjungiami ir išjungiami atitinkamų spalvų prožektoriai. Tai vienas iš svarbiausių algoritminio mąstymo elementų. Dar svarbiau, kad užduotyje vartojama lygiagretumo samprata: trijų veiksmų sekos atliakamos lygiagrečiai.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra:

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.