Dėklinė skaičiavimo mašina

Taškai: 12

Dėklinė skaičiavimo mašina krauna dėžes su užrašytais skaičiais iš dešinės į dėklą kairėje, kol viršuje atsiranda dėžė, pažymėta aritmetinės operacijos ženklu (+, –, * arba /). Tada ši operacija atliekama su dviem po ja esančiomis dėžėmis. Paskui visos trys dėžės pakeičiamos viena dėže, ant kurios užrašytas atliktos operacijos rezultatas.

Skaičiavimai, pateikiami šiai mašinai, užrašomi neįprastu būdu – būtent taip dedamos dėžės ant surinkimo dėklo. Pavyzdžiui:

  • Reiškinys 2 + 3 užrašomas 2 3 +
  • Reiškinys 10 – 2 užrašomas 10 2 –
  • Reiškinys 5 * 2 + 3 užrašomas 5 2 * 3 +
  • Reiškinys (8 – 2) * (3 + 4) užrašomas 8 2 – 3 4 + *

Užrašykite, kaip dėklinei skaičiavimo mašinai reikia pateikti reiškinį 4 * (8 + 3) – 2

Paaiškinimas

Kompiuteriui nėra lengva suprasti aritmetines operacijas. Tiksliau tariant, šiems veiksmams atlikti reikia sudėtingesnės programos. Operacijos užrašas, kai operacijos ženklas rašomas po operandų, vadinamas postfiksiniu užrašu. Jis lengviau suprantamas kompiuteriui, todėl toks užrašas buvo naudojamas pirmuosiuose skaičiuotuvuose. Postfiksiniam užrašui nereikia skliaustelių, kad ir kokią sudėtingą veiksmų eilutę reikėtų apskaičiuoti.

Atsakymas

Teisingas atsakymas: 4 8 3 + * 2 –

Tačiau šie atsakymai taip pat galimi, nes suskaičiuojamas teisingas rezultatas:

4 3 8 + * 2 –
8 3 + 4 * 2 –
3 8 + 4 * 2 –

Reikia apskaičiuoti veiksmus iš kairės į dešinę 4*(8+3), t.  y., reikia 4 padauginti iš (8+3) rezultato. Tai galima atlikti užrašius 4 8 3 + (arba 4 3 8 +). Atlikus šią operaciją mašinos dėkle bus 4 ir 11, todėl užrašius * šie du skaičiai sudauginami. Dabar yra 44. Parašome 2 ir – . Tada iš 44 atimama 2 ir dėkle įrašoma 42.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.