Įvairūs pomėgiai

Taškai: 6

Kiekvienas Linos šeimos narys turi savo pomėgį. Dukra paveldi pomėgius iš mamos, o sūnus – iš tėvo. Be paveldėtų pomėgių, kiekvienas šeimos narys turi dar po vieną savo pomėgį. Paveikslėlyje vaizduojami Saros, Linos, Tomo ir Čarlio pomėgiai, taip pat jų protėvių pomėgiai.

Iš paveikslėlio matyti, kad mama Janina paveldėjo pomėgį dainuoti iš močiutės Marijos. Be šio pomėgio, ji dar mėgsta programuoti. Lina iš mamos paveldėjo abu šiuos pomėgius, be to, ji dar mėgsta rašyti. Taigi Lina geba dainuoti, programuoti ir rašyti.

Kuris iš pateiktų teiginių yra teisingas?

A. Sara mėgsta rašyti, programuoti ir dainuoti.

B. Tomas paveldėjo pomėgį plaukti iš savo senelio Jeronimo.

C. Teta Marija mėgsta šokti ir plaukti.

D. Tomas mėgsta važiuoti dviračiu, piešti ir fotografuoti.

Paaiškinimas

Paveldimumas yra svarbi objektinio programavimo koncepcija. Programinės sistemos dalys gali būti pakartotinai naudojamos ir išplečiamos. Šiuo atveju pomėgiai yra programinės sistemos dalys, kurios yra paveldimos ir papildomos kitais pomėgiais.  Šioje užduotyje paveldimumas skiriasi nuo programavimo, nes ne viskas yra paveldima.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – D.

4-as teiginys teisingas, nes Tomas paveldėjo pomėgį piešti iš senelio ir pomėgį fotografuoti iš tėčio.
1-as teiginys neteisingas, nes Sara nepaveldėjo pomėgio rašyti iš sesers Linos.
2-as teiginys neteisingas, nes Tomas nepaveldėjo pomėgių iš močiutės.
3-as teiginys neteisingas, nes teta Marija nepaveldėjo pomėgio plaukti iš savo tėčio Jeronimo.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.