Žvaigždžių piešimas

Taškai: 9

Sigita mėgsta piešti žvaigždes. Ji sugalvojo žvaigždžių žymėjimo sistemą ir gali kiekvieną žvaigždę išreikšti dviem skaitmenimis, pavyzdžiui, 5:2.

  • Pirmasis skaitmuo žymi taškų skaičių žvaigždėje.
  • Antrasis skaitmuo rodo, ar linija, brėžiama iš vieno taško, eina į gretimą tašką (skaitmuo 1), ar į kitą artimiausią tašką (skaitmuo 2 ir t. t.).

Pateikiami Sigitos žvaigždžių žymėjimo sistemos pavyzdžiai:

5:2 7:1 8:3

Kaip Sigita žymėtų šią žvaigždę?

A.  5:3 B.  6:2 C.  6:3 D.  7:2
Paaiškinimas

Kompiuteriais atliekame skaičiavimus su įvairiais realiais objektais, tam reikia abstrahuoti šiuos objektus ir vienareikšmiškai išreikšti kompiuterinėmis struktūromis.

Kaip matome, sudėtingas ir gražus objektas žvaigždė arba taisyklingas žvaigždinis daugiakampis gali būti aprašytas dviem sveikaisiais skaičiais – tai paprasto atvaizdavimo pavyzdys.

Daugiakampiams ir panašiems objektams aprašyti sugalvota Šlėflio žymėjimo sistema. Apie tai žr.: https://en.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4fli_symbol

Atsakymas

Teisingas atsakymas – B.

Ši žvaigždė turi 6 taškus, iš kurių jungiamosios linijos veda į kas antrą viršūnę.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.