RAID masyvas

Taškai: 12

RAID (angl. redundant array of independent disks, liet. perteklinis nepriklausomų diskų masyvas) – tai duomenų saugojimo technologija, kai keli diskai sujungiami į vieną visumą. Duomenys diskuose gali būti įrašomi keliais būdais, kurie vadinami RAID lygmenimis. Paveikslėliuose parodyti RAID 0 ir RAID 1 pavyzdžiai esant dviem diskams.

         

Pasirinkus RAID 0 lygmenį duomenys diskuose paskirstomi greitai ir efektyviai, bet nors vieno disko gedimas išveda visą masyvą iš rikiuotės. Naudojant RAID 1 lygmenį duomenys dubliuojami diskuose veidrodiniu principu, todėl masyvas veikia, kol veikia nors vienas diskas.

Kuris RAID masyvas užtikrina stabilų darbą, jei sugenda bet kurie du diskai?

A. B.
C. D.
Paaiškinimas

Naudojant perteklinių nepriklausomų diskų technologiją galima padidinti duomenų saugumą (RAID 1) arba paspartinti prieigą prie duomenų (RAID 0).

Perteklumas – tai savybė, turėjimas ko nors daugiau, negu reikia normaliam funkcionavimui. Gali būti vertinamas teigiamai, kaip savybė, panaudojama didinti atsparumą trikdžiams ir klaidoms, arba neigiamai, kaip savybė, be reikalo didinanti sudėtingumą. Kompiuterijoje dažniau vartojamas teigiama prasme, nes reikalinga didinti įrangos patikimumą.

RAID masyvai gali būti valdomi programine įranga iš operacines sistemos arba tiesiogiai per aparatinę programinę įrangą.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra C.

C atveju nepriklausome diskų masyve duomenys saugomi 3 diskuose, 2 kartus duomenys yra dubliuojami ir saugomi kiekviename iš diskų masyve RAID 1 apačios kairėje ir viename iš masyvo RAID 0 diskų apačioje dešinėje. Jei bet kurie du diskai sugenda, tai yra dar bent viena duomenų kopija.
A ir B atveju duomenys prarandami, kai sugenda abu diskai RAID 1 apačioje kairėje. Mat naudojant RAID 0  apačioje dešinėje nėra daroma jokių diskų kopijų.
D atveju duomenys prarandami, kai  vienas iš diskų RAID 0 dešinėje ir vienas diskų RAID 0 kairėje (skirtingas nei sugedęs dešinėje) sugenda, nes jie sujungti RAID 0 būdų.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.