Judriosios žvaigždutės

Taškai: 12

Tai uždavinys apie mielas judriąsias žvaigždutes, kurios galbūt kabojo ir jūsų vaikystės miegamajame.

Šio uždavinio judrusis objektas daromas iš siūlų, pagaliukų ir žvaigždučių. Pagaliukas dalijamas į lygias atkarpas, kieviename jo gale kabinamas arba kitas pagaliukas, arba kiek norima žvaigždučių. Viršutinis pagaliukas pritvirtinamas prie lubų.

Paveikslėlyje dešinėje – judriųjų žvaigždučių pavyzdys.
Objektą galime aprašyti skaičiais su skliaustais štai taip:
(-3 (-1 1) (1 1)) (2 3) 

Kuris iš pateiktų judriųjų žvaigždučių objektų gali būti šitaip aprašytas:
(-3 (-1 4) (2 (-1 1) (1 1))) (2 (-1 6) (2 3))?

A. B.
C. D.
Paaiškinimas

Judriojo objekto struktūra turi įdomią savybę. Jei nutraukiate bet kurio (išskyrus viršutinio) pagaliuko viršutinį pakabinimą, tai sistema vėl tampa panašiu judriuoju objektu. Taip yra todėl, kad visas judrusis objektas yra konstruojamas tais pačiais principais, kaip ir kiekviena judriojo objekto dalis. Šis svarbus informatikos konstruktas, kai objektas apibrėžiamas remiantis juo pačiu, vadinamas rekursija.

Nauji objektai, sukurti remiantis tomis pačiomis taisyklėmis, kaip ir visas objektas, įvardijami rekursiniais objektais. Programavime rekursija vadinamas paprogramės (procedūros arba funkcijos) kreipimasis į save pačią.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – A.

Nagrinėdami pateiktą pavyzdį, turėtume suvokti, kaip aprašomas judrusis objektas. Tada naują užrašą belieka taikyti kitiems pavyzdžiams.

Aprašas visada pradedamas atidarančiu skliaustu, tada einantis skaičius nurodo, kelintame taške ir kurioje pusėje nuo viršutinio pakabinimo taško, kuris lygus nuliui, yra prikalbintas kitas pagaliukas arba žvaigždutė. Jei pakabintas pagaliukas, tai atidaromas naujas skliaustas ir jame vėl pirmasis skaičius rodo, kokiu atstumu nuo pakabinimo taško yra naujas pagaliukas arba žvaigždutė. Prieš uždarant skliaustą turi būti parašomas pakabintų žvaigždučių skaičius. Duotame apraše žvaigždučių skaičių paryškinome pusjuodžiu šriftu: (-3 (-1 4) (2 (-1 1) (1 1))) (2 (-1 6) (2 3)).
A atsakymas teisingai aprašo judriojo objekto pagaliukų ir žvaigždučių išdėstymą.

B atveju pakabintos tik 4 žvaigždučių girliandos, todėl aprašant šį pavyzdį vietoje (2 (-1 1) (1 1)) turėtų būti (2 2).
C atveju netinka ketvirtosios žvaigždučių girliandos skaičius: čia yra 3, o apraše nurodyta 6.
D atvejo paveikslėlis yra A paveikslėlio veidrodinis atspindys, todėl objektas turėtų būti aprašyas šitaip: (-2 (-2 3) (1 6)) (3 (-2 (-1 1) (1 1)) (1 4)).

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.