Ar leidžiama dalytis?

Taškai: 6

Mokytoja internete ieško teksto pamokai. Ji randa tinkamą vieno autoriaus tekstą, kuriuo naudotis galima pagal CC BY-ND licenciją.

CC“ reiškia „Creative Commons License“. Ši licencija reiškia, kad tekstu galima naudotis, juo dalytis laikantis tam tikrų sąlygų.

BY“ sąlyga reiškia, kad dalijantis tekstu privalo būti nurodomas originalaus teksto autorius.

ND“ sąlyga reiškia, kad tik nepakeistas tekstas – visas arba jo dalys – gali būti toliau perduodamas

Ko mokytoja negali daryti su tekstu?

A. Viešinti teksto kopijos mokyklos tinklalapyje nurodydama autorių.
B. Išversti teksto į kitą kalbą, nurodyti, kad ji yra autorė, ir šio vertimo saugoti tik savo asmeniniame kompiuteryje.
C. Išversti vieno teksto puslapio į kitą kalbą ir šio vertimo kopijų padalyti savo mokiniams.
D. Atsispausdinti teksto nurodydama autorių ir kopijavimo aparatu jo padauginti.
Paaiškinimas

Autorių teisės yra sudėtinga tema ne tik informacinėje visuomenėje, bet ir informatikoje. Nelengva nuspręsti, kada leidžiamas kūrinio įkėlimas į ką nors, parsisiuntimas, kitoks naudojimas arba dalijimasis juo, o kada negalima to daryti.

Creative Commons License“ konceptas buvo sukurtas, kad autoriai, dizaineriai, programuotojai ir vartotojai galėtų lengviau suprasti, ką jiems leidžiama daryti tam tikrose situacijose, nepažeidžiant įstatymų ir sutarčių, išvengiant brangių teisinių įspėjimų ir bylinėjimosi procesų.

Kūrybingi žmonės ir firmos privalo „Creative Commons“ licencijoje aiškiai nurodyti, ar jie, naudojant jų kūrinį, produktą, turi būti nurodomi kaip originalūs gamintojai (BY), ar jie leidžia savo kūrinius, produktus naudoti komerciniams tikslams (NC), ar leidžia daryti keitimus savo kūriniuose, produktuose (ND) ir ar pakeistuose kūriniuose, produktuose turi galioti licencijos originalios sąlygos (SA).

Beje, visoms „Bebro užduotims“ galioja „Creative Commons“ licencija (CC BY-NC-SA).

Atsakymas

Teisingas atsakymas – C.

Apie A: „nurodydama autorių“ ir „kartu“ atitinka sąlygą „BY“. „Teksto kopijavimas“ atitinka sąlygą „ND“.

Apie B: „išversti į kitą kalbą“ „CC“ licencijoje nėra draudžiama. Dalytis savo vertimu mokytoja negali dėl „ND“ sąlygos, bet ji ir nenori to daryti. „BY“ sąlyga ribotų autoriaus licencijos keitimus – bet tik tuo atveju, kai norima tekstu dalytis.

Apie C: Ir teksto dalies („puslapio“) iškirpimas, ir vertimas į kitą kalbą yra keitimai, kurie pažeidžia „ND“ sąlygą.

Apie D: „CC“ nedraudžia spausdinti ir kopijuoti. Nedraudžiama ir įrašyti į kitas laikmenas, pavyzdžiui, į standųjį diską ar atmintuką, tačiau tik tol, kol vykdomos „BY“ ir „ND“ sąlygos.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.