Magas

Taškai: 9

Magas geba vienus objektus transformuoti į kitus. Transformuojant kai kurie objektai išnyksta ir atsiranda naujų. Magas gali transformuoti:

  • Du dobilo lapus į monetą.
  • Monetą ir du dobilo lapus į brangakmenį.
  • Brangakmenį ir dobilo lapą į karūną.
  • Monetą, brangakmenį ir karūną į kačiuką.

Kiek dobilo lapų reikia magui, kad sukurtų kačiuką?

A. 5          B. 10          C. 11          D. 12

Paaiškinimas

Užduotis demonstruoja, kaip galima naudoti grafus vaizduojant objektų tarpusavio priklausomybę.  Ši grafų savybė plačiai naudojama informatikoje vaizduojant sąryšius. Grafai taip pat supaprastina užduotyse pateikiamų sąryšių suvokimą palyginus su tradiciniu užduočių aprašų skaitymu.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – C.

Vyksta tokie virsmai:

moneta = 2 dobilo lapai
brangakmenis  = 2 dobilo lapai + 1 moneta = 4 dobilo lapai
karūna = 1 brangakmenis  + 1 dobilo lapas = 4 dobilo lapai + 1 dobilo lapas = 5 dobilo lapai
kačiukas = 1 moneta + 1 brangakmenis  + 1 karūna = 2 dobilo lapai + 4 dobilo lapai + 5 dobilo lapai = 11 dobilo lapų

Atsakymas 5 gaunamas tuomet, kai manoma, kad reikia 2 dobilo lapų sukurti monetai ar brangakmeniui. Arba galvojama, kad iš monetos sukuriamas brangakmenis ar iš brangakmenio sukuriama karūna.

Atsakymas 10  gaunamas tuomet, kai manoma, kal reikia dobilo lapų tiek, kiek yra rodyklių piešinyje.

Atsakymas 12 skirtas tiems, kurie blogai suskaičiavo.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.