Šokoladiniai saldainiai

Taškai: 6

Šokoladą gaminančioje įmonėje viskas automatizuota: saldainiai slenka konvejeriu, virš kurio kybo roboto piešimo švirkštas.

Robotas gali atlikti šias komandas:

 Lapelis piešia lapelį 
 Apskritimas

piešia mažą apskritimą

 Pasukti k pasuka diską k laipsnių kampu (sukama viena kryptimi)
 Kartoti n […] kartoja skliaustuose nurodytas komandas n kartų

Norint saldainį papuošti gėlytėmis, robotui buvo parašytos kelios komandų sekos.

Viena iš jų neteisinga. Kuri?

A.

Kartoti 6
  [Pasukti 30
    Apskritimas
    Pasukti 30
    Lapelis]

B.

Kartoti 6
  [Lapelis
     Pasukti 60]
  Pasukti 330
Kartoti 6
  [Apskritimas
     Pasukti 300]

C. Kartoti 6
  [Lapelis
     Pasukti 60]
Kartoti 6
  [Apskritimas
     Pasukti 60]
D. Kartoti 6
  [Lapelis
        Pasukti 60]
     Pasukti 30
    Kartoti 6
        [Apskritimas
           Pasukti 60]
Paaiškinimas

Ši užduotis supažindina su progamavimu – duotą komandų aibę galima laikyti labai paprasta programavimo kalba. Ši programavimo kalba turi keletą komandų (pasukti), ciklą (kartoti) ir piešimo procedūrų (lapelis, apskritimas).

Atsakymas

Visa sekos, išskyrus C, piešia norimą gėlytę, tik skirtingais būdais.

C veiksmų seka nupiešia mažus apskritimus ant lapų, o ne tarp jų, mat pabaigęs piešti lapelius, robotas švirkšto niekur nepersuka (nėra pasukimo komandos).

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.