Kuris žodis?

Taškai: 6

Aleksas ir Beata siunčia vienas kitam koduotas žinutes. Kiekvieną žodį jie koduoja atskirai trimis žingsniais.

Pavyzdžiui, užkoduotas žodis BEBRAS yra SCĘCŠĄ:

Beata gavo iš Alekso tokią žinutę: LĄTŠP
Ką norėjo pasakyti Aleksas?

A. LAPAI     B. MEDIS    C. ŠAKOS    D. PUŠIS

Paaiškinimas

Pateiktas paveikslėlis yra paprasta schema, kuri parodo, kaip užšifruojamas žodis. Schemos yra vienas iš būdų aprašyti algoritmus. Šiuo algoritmu žodis pakeičiamas taip, kad niekas jo negali suprasti. Tai vadinama šifravimu.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – C.

Kodavimo raktas pritaikomas nuo galo:

             LĄTŠP → KAŠSO → SOKAŠ → ŠAKOS

Tai yra:

  • reikia pakeisti kiekvieną žodžio raidę į raidę, abėcėlėje einančia prieš ją;
  • perstumti raides per dvi pozicijas į dešinę;
  • apversti žodį.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.