Kairėn

Taškai: 6

Bebriukas turi žaislinį robotą, kuris klauso dviejų komandų:

paeina 10 cm į priekį;
pasisuka į dešinę ketvirtadalį apskritimo, t. y. 90 laipsnių.

Kaip priverstum robotą pasisukti į kairę 90 laipsnių?

A. B. javascript:void(0)
C. D.

 

Paaiškinimas

Norėdamas programuoti turi galvoti apie būsenas ir veiksmus. Galimi pragramuojamos kompiuterinės sistemos veiksmai gali būti smarkiai apriboti technikinėmis galimybėmis. Pavyzdžiui, mūsų robotas neturi posisukimo į kairę komandos. Daug būsenų kompiuterinėse sistemose turi ribotas veiksmų galimybes, kaip ir mūsų robotas, kuris negali pasisukti į kairę. Informatikoje mus domina kaip turimai būsenų aibei parinkti tinkamų veiksmų aibę.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra C. Robotas pasisuka tris kartus į dešinę ketvirtadalį apskritimo.  Po pirmojo pasisukimo, robotas pasisuko į dešinę per ketvirtadalį apskritimo, po antrojo – pasisuka į dešinę 90 laipsnių ir atistoja priešinga kryptimi nei buvo pradinėje būsenoje, po trečiojo - pasisuka į kairę ketvirtadalį apskritimo.
Atsakymas A: robotas paeina tik du kartus į priekį ir daugiau nepasisuka.
Atsakymas  B: robotas pasisuka du kartus į dešinę ketvirtadalį apskritimo ir yra pasisukęs priešinga kryptimi nei pradinėje būsenoje.
Atsakymas D: robotas paeina sukdamas į dešinę

 

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 07:50:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.