Kasamas tunelis

Taškai: 6

Trys draugai bebrai kasa tunelį. Kiekvienas iš jų tunelį rausia skirtingai: Ana – kaip trumpą koridorių, Benjaminas – kaip ilgą koridorių, o Karla – kaip aukštą kambarį.

Ana: Benjaminas: Karla:

Bebrai paeiliui kasa tunelius ir, kol baigia, kartoja veiksmus. Pradedama kasti iš kairės.

Kokia eile dirbdami vaikai kasė šį tunelį?

  1. Karla – Benjaminas – Ana
  2. Ana – Benjaminas – Karla
  3. Benjaminas – Karla – Ana
  4. Ana – Karla – Benjaminas
Paaiškinimas

Aprašymas, kaip bebrai kasa tunelį, yra algoritmas. Šiuo atveju algoritmas turi ciklą, kuris yra kartojamas vėl ir vėl. Toks ciklas yra vadinamas iteracija. Cikle vyksta trys skirtingi veiksmai: Ana kasa, Karla kasa ir Benjaminas kasa, todėl jų vykdymo tvarka yra svarbi: pirma Ana, tada Karla ir galiausiai Benjaminas. Toks veiksmų vykdymo būdas yra vadinamas seka. Viena iš programavimo kalbų, naudojančių šiuos elementus, yra „Scratch“.

Reikšminiai žodžiai: algoritmas, ciklas, seka.

Atsakymas

Kadangi ilgas koridorius yra dvigubai ilgesnis už trumpą koridorių, piešinyje matyti, jog iš pradžių yra iškastas trumpas koridorius, o po jo – aukštas kambarys. Tai reiškia, kad tik Ana gali būti pirmoji, nes ji vienintelė kasa trumpus koridorius. Antrą tunelio dalį, kur yra aukštas kambarys, iškasti gali tik Karla. Taigi trečiasis gali būti tik Benjaminas.

Teisingas atsakymas yra D.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.