Sūris vamzdžio gale

Taškai: 12

Pelė tupi prie vieno iš ilgų vamzdžių įėjimo. Šie vamzdžiai sujungti skersiniais vamzdeliais. Pelė nori pasiekti sūrį penktojo vamzdžio gale.
Pelė bėga tik pagal šias komandas:
1. Bėga ilgu vamzdžiu žemyn, kol pamato išsišakojimą;
2. Skersiniu vamzdeliu perbėga į kitą vamzdį ir vėl atlieka pirmąją komandą.
Paspauskite burbuliuką virš vamzdžio, kuriuo turi pradėti bėgti pelė, kad pasiektų sūrį.
Paaiškinimas

Daugelis automatų yra suprogramuoti vykdyti tikslias komandas. Taip ir pelė šiame uždavinyje vykdo tikslias komandas: keliauja žemyn, artimiausiu skersiniu vamzdeliu pereina į kitą vamzdį. Šios komandos yra deterministinio pobūdžio, t. y. priklauso nuo pasirinkto vamzdžio bei kelio sujungtuose vamzdžiuose. Daugelis kompiuterinių programų yra deterministinės. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą programa, naudodama tuos pačius duomenis, atlieka tuos pačius veiksmus ir gauna tą patį rezultatą.

Reikšminiai žodžiai: automatas, deterministinis algoritmas, deterministinė programa.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – trečias vamzdis (žr. paveikslą).

 
Bėgdama nuo pirmo vamzdžio, pelė visada pasieks ketvirto vamzdžio galą, nuo antro – pirmo, nuo ketvirto – antro vamzdžio galą. Tad teisingas atsakymas – pradėti bėgti reikia nuo trečio vamzdžio.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.