Lentynos pertvarkymas

Taškai: 9

Beatričė pertvarko savo lentyną. Ji remiasi dviem taisyklėmis:
1. Šalia vienas kito NĖRA dviejų stačiakampių daiktų.
2. Apvalūs daiktai NEGALI būti šalia stačiakampių daiktų.
Kuriai iš lentynų Beatričė pritaikė taisykles teisingai?

A. B.
C. D.
Paaiškinimas

Algoritmas yra baigtinė seka tiksliai suformuluotų nurodymų, kuriuos reikia atlikti sprendžiant tam tikrą uždavinį (siekiant tikslo). Duomenys, reikalingi algoritmams, gali būti įvairių formatų, pvz., paveikslai, tekstas ar skaičiai. Į nagrinėjamus duomenis žiūrima kaip į struktūrą, t. y. dėsningą objekto ar reiškinio elementų išdėstymą ar išsidėstymą. Prieš sprendžiant uždavinį, reikia gerai išsiaiškinti, kaip duomenys yra sutvarkyti ar turi būti tvarkomi, kokios jų savybės, kokiomis taisyklėms reikia remtis juos tvarkant.

Reikšminiai žodžiai: abstrakcija, duomenys, taisyklės, savybės.

Atsakymas

A atsakymas neteisingas, nes stačiakampiai daiktai yra šalia vienas kito.
B atsakymas neteisingas, nes apvalus daiktas yra šalia stačiakampio daikto.
C atsakymas neteisingas, nes apvalus daiktas yra šalia stačiakampio daikto.
Teisingas atsakymas D, nes daiktai sutvarkyti pagal abi taisykles.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.