Poravimas

Taškai: 9

Bebrai gavo dėlionę. Detalės turi iškyšas ir išpjovas šonuose. Norima šias detales sujungti šonais ir sudaryti poras.
Tempdami šias detales, sudarykite kuo daugiau porų vienu metu.

Paaiškinimas

Daugeliui patinka optimizuoti įvairias veiklas: kuo greičiau nubėgti atkarpą, rasti trumpiausią kelią, gauti didžiausią pelną, … arba sudėlioti kuo daugiau galimų detalių porų. Jeigu optimizavimo uždaviniai yra pakankamai sudėtingi ir jiems spręsti reikia daug žingsnių ar duomenų, tuomet tenka pasitelkti kompiuterį. Informatikoje sukurta daug optimizavimo metodų. Vienas iš jų – godusis algoritmas. Sprendžiant uždavinį, kiekvienu žingsniu pasirenkamas geriausias ėjimas, kuris maksimaliai pagerintų (šiuo metu) sprendinį. Šiuo atveju, godus ėjimas būtų sujungti porą iš pirmųjų dviejų detalių ir pagerinti sprendinį papildoma pora. Informatikos mokslas tuo ir įdomus, jog daugeliu atveju godžiuoju algoritmu negali remtis, nes imant geriausią žingsnį nebebus galima rasti geriausią sprendinį. Reikia peržiūrėti visus galimus sprendinius, kad pamatytume, jog galima suformuoti dvi poras.

Reikšminiai žodžiai: godusis algoritmas, dėlionė, optimizavimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas:
 
Iš penkių detalių vienu metu gali būti sudarytos nedaugiau kaip dvi poros.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.