Lobio žemėlapis

Taškai: 12

Bebriukė Gabrielė tyrinėja lobio žemėlapį. Ji užsirašiusi, kad lobis pasiekiamas žingsnių seka (7|7).
Gabrielė gerai žino, kad šulinys   pasiekiamas (7|5) žingsnių seka, o laužavietė   – (3|3) žingsnių seka.
Tačiau ji pamiršo, kaip skaičiuoti žingsnius žemėlapyje.
Padėkite Gabrielei surasti lobį – nuvilkite lobio paveikslėlį į reikiamą žemėlapio vietą.

Paaiškinimas

Žemėlapio sąvoka yra naudojama įvairiose srityse. Žemėlapyje svarbu nustatyti vietą, tam paprastai taikomas koordinačių metodas. Šiame uždavinyje taikoma originalus vietos nustatymo būdas: skaičiuojami žingsniai pradedant nuo apatinio dešiniojo kampo. Be to, pirma skaičiuojama į viršų (pirmoji koordinatė), tada iš dešinės (antroji koordinatė). Žemėlapio skaitymas ugdo abstraktų mąstymą, o tai yra informatinio mąstymo komponentas. Skaitant svarbu nustatyti, kurios detalės, informacija svarbi, o kas pertekliška, neturi įtakos pateiktos užduoties sprendimui. Jei įžvelgsime, kas svarbu, ir įsigilinsime į tai, greitai nustatysime lobio vietą.

Reikšminiai žodžiai: žemėlapis, koordinatės, vietos nustatymas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas:  

Lobis paslėptas uoloje  .

Laužavietė   yra (3|3) ir šulinys   yra (7|5), jei pradinė vieta yra (0|0) apatinėje eilėje iš dešinės. 
Medis   (5|8). Tiltas   (6|3). Žaidimų aikštelė   (5|5). Uola   (7|7).

 

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.