Bebro piešinys

Taškai: 6

Bebriukas Benas stebuklinguoju voleliu gali keisti vieną piešinio figūrėlę kita taip, kaip rodo rodyklės schemoje.    Savo stebuklinguoju voleliu bebriukas iš figūrėlių kairėje gauna figūrėles rodyklės dešinėje.

 Kurią figūrėlių eilę gaus Benas, jei stebuklingąjį volelį pritaikys žemiau pavaizduotai figūrėlių eilei?

A. B. C. D.

   

Paaiškinimas

Ši užduotis supažindina su algoritmo sąvoka. Algoritmas – tai veiksmų seka, kurią reikia atlikti, kad gautum norimą rezultatą. Aprašytas algoritmas yra supaprastintas kompiuterinės regos algoritmas, kai pikseliai keičiami remiantis jų reikšmėmis. Pavyzdžiui, kai norima pakeisti paveikslėlio ryškumą, pritaikomas koks nors filtras arba atliekamas kitoks paveikslėlio keitimas.

Reikšminiai žodžiai: kompiuterinė rega, vaizdo transformacija, algoritmas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas B. Atsakymas gaunamas pritaikius užduotyje aprašytą algoritmą. Kiti atsakymai neteisingi. A ir C atsakymuose antrosios figūrėlės yra neteisingos, o atsakyme D teisingos yra tik pirmosios dvi figūrėlės.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.