Garsas

Taškai: 9

Kurioje iš keturių programų pasirinktas stipriausias garsas?

Paaiškinimas

Bendras skirtingų rūšių standartinės programinės įrangos supratimas yra dalis kompiuterinio raštingumo pagrindų. Kiekvienas turėtų gebėti atrasti ir suprasti grafinius elementus (simbolius), leidžiančius keisti tam tikros programos nuostatas. Pavyzdžiui, garsą muzikos grotuve ar vaizdo leistuve, spalvas grafikos rengyklėje ar teksto stilių teksto rašyklėje ir t. t.

Reikšminiai žodžiai: vaizdo leistuvas, nuostatos, garsas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra  , nes garso slankiklis yra šalia maksimumo.
Atkreipkite dėmesį, kad visų kitų grotuvų slankiklis rodo mažesnį garsą arba net visiškai išjungtą.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.