Kas išdaužė langą?

Taškai: 6

Šeši vaikai žaidė kieme.

Vienas iš vaikų metė kamuolį ir išdaužė pono Bebrausko langą.
Ponas Bebrauskas tuo metu kaip tik žiūrėjo pro langą, matė nubėgančius vaikus ir prisimena, jog kaltininkas buvo ilgais plaukais ir mūvėjo ilgas kelnes.
Kas išdaužė langą?
A.    Joana
B.    Dainius
C.    Evelina
D.    Toma

Paaiškinimas

Ši užduotis apima informacijos skirstymą į kategorijas. Duomenų bazės – vienas iš įrankių informacijai kompiuteryje saugoti. Jose kaupiama daug informacijos, turinčios bendrų požymių. Pavyzdžiui, šioje užduotyje visi vaikai turi bendrą požymių rinkinį: galima nurodyti kiekvieno vaiko plaukų spalvą, marškinėlių spalvą ir plaukų ilgį. Tačiau kiekvieno vaiko požymiai skirtingi. Tarkime, Joana ir Evelina turi plaukų spalvos požymį, bet jo reikšmės skiriasi (šviesūs ir tamsūs). Nuspręsti, kurie požymiai svarbūs, ir gebėti pasirinkti duomenis pagal tam tikrus kriterijus yra fundamentalus duomenų bazių uždavinys.
Tokie uždaviniai, pritaikyti jauniausiems mokiniams, gali būti naudojami kaip įvadas į mokymąsi: pastebėti realių objektų savybes, apgalvoti jų skirstymą į kategorijas ir gebėti apibrėžti rinkinį dalykų, atitinkančių šias savybes.

Reikšminiai žodžiai: pasirinkimas pagal požymius, duomenų apdorojimas, eliminavimas, duomenų bazės.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra Evelina.
Tik trys vaikai yra ilgais plaukais: Joana, Evelina, Ana.
Tik trys vaikai mūvi ilgas kelnes: Evelina, Dainius, Tomas.
Taigi tai turi būti Evelina, nes tik ji turi ilgus plaukus ir mūvi ilgas kelnes.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.