Gėlės

Taškai: 12

Onutė žaidžia kompiuterinį žaidimą. Kompiuteris slapčiomis parinko penkių gėlių žiedų spalvas. Galimos spalvos: mėlyna, oranžinė, rausva. Šių spalvų rinkinys nesikeičia visą žaidimą. Iš išskleidžiamojo meniu Onutė parinko kiekvienos gėlės spalvą ir paspaudė mygtuką „Žydėti!“. Gėlių pumpurai, kurių spalvas Onutė atspėjo, pražydo, o neatspėti liko neišsiskleidę (žr. paveikslą).
 
Paskui Onutė pakeitė nepražydusių pumpurų spalvas ir vėl paspaudė mygtuką „Žydėti!“. Antrojo spėjimo rezultatas pavaizduotas kitame paveiksle:

Kokias gėlių žiedų spalvas parinko kompiuteris?
A.    mėlyna–rausva–mėlyna–oranžinė–oranžinė
B.    rausva–mėlyna–mėlyna–mėlyna–oranžinė
C.    rausva–mėlyna mėlyna–rausva–oranžinė
D.    rausva–rausva–mėlyna–rausva–oranžinė

Paaiškinimas

Uždavinio sprendimui yra svarbu gebėti prognozuoti įvykių pasekmes. Šis uždavinys yra supaprastintas stalo žaidimo „Mastermind“ (klasikinio kodo laužymo žaidimas) variantas. Supaprastintas variantas todėl, kad po kiekvieno spėjimo žaidėjas gauna visą informaciją apie gėles. Jeigu kiekvieną kartą spėjant žiedų spalvas jos parenkamos skirtingos, tuomet jau trečiu spėjimu galima atspėti teisingą spalvą.

Reikšminiai žodžiai: loginis žaidimas, „Mastermind“.

Atsakymas

Po dviejų spėjimų pražydo trys gėlės. Taigi galima sužinoti kompiuterio parinktas spalvas pirmai, trečiai ir penktai gėlėms. Pirmos gėlės spalva yra rausva, vadinasi, A atsakymas klaidingas.  Kai Onutė bandė atspėti antrosios gėlės žiedo spalvą, pirmu atveju ji parinko rausvą spalvą, o antru – oranžinę. Abiem atvejais gėlės pumpuras neišsiskleidė. O kadangi spalvą pasirinkti galima iš trijų, tai antro žiedo spalva turėjo būti mėlyna. Tuomet D atsakymas yra klaidingas. Analogiškai Onutė parinko oranžinę ir mėlyną spalvas ketvirtam žiedui, kuris irgi liko pumpuru. Vadinasi, šio žiedo spalva turėjo būti rausva. Tokiu atveju ir B atsakymas yra neteisingas. Tad lieka teisingas atsakymas C.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.