Senelės kelionė

Taškai: 9

Senelė gyvena mažame namelyje. Šeštadieniais ji aplanko savo anūką, gyvenantį daugiabutyje. Senelė visada eina tuo pačiu keliu: žinoma, kad ji visada užeina į sporto klubą, tačiau prieš tai pailsi ant suolelio po dideliu medžiu. Ten sėdėdama ji visada suvalgo bandelę, nusipirktą kepykloje priešais. Iš sporto klubo senelė eina pro mokyklą, kurios kieme žaidžiančiam vaikui pasiūlo vaisių, nusipirktų parduotuvėje prieš užeinant į kepyklą. Beje, prieš išeidama iš namų, senelė visada pasisveikina su kaimynais.

Išrikiuokite vietas, kurias senelė iš eilės aplanko eidama pas savo anūką.

Paaiškinimas

Kompiuterio programos kūrimo proceso pradžioje dažnai reikia žodžiais aprašytus veiksmus sudėlioti į logiškai išrikiuotą seką. Dažniausiai programuotojai gauna užduotį iš būsimų vartotojų, kurie paprastai tik aprašo savo idėjas, ką programa turėtų daryti, bet nenusako, kokia eilės tvarka ir kaip programa turėtų atlikti veiksmus. Todėl programuotojai turi pakeisi tokį aprašymą aiškesniu ir tikslesniu.

Reikšminiai žodžiai: veiksmų eilė, seka, eilė.

Atsakymas

Teisingas atsakymas: kaimynai, parduotuvė, kepykla, medis, sporto klubas, mokykla.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.