Robotai dirba drauge

Taškai: 9

Trys robotai dirba sandėlyje sinchroniškai kaip vienas – visus veiksmus atlieka drauge. Kai robotams duodama krypties komanda (Š, P, R, V), visi robotai paeina tuo pačiu metu vienu langeliu nurodyta kryptimi. Įvykdę paskutinę krypties komandą iš sekos, robotai ima langelyje padėtą objektą. Pavyzdžiui, įvykdęs krypčių komandų seką (Š, Š, P, P, R), A robotas paims kūgį, B robotas – žiedą, C robotas – kūgį.

Š, R, R, P, R Š, R, R, R
Š, Š, P, R, Š Š, R, R, P, V

 Kurią krypčių komandų seką įvykdę robotai paims rutulį, kūgį ir žiedą?

Paaiškinimas

Kai robotai ar kompiuteriai veikia kartu vienu metu, sakoma, kad jie veikia lygiagrečiai.
Jei turime nedidelį kiekį lygiagrečiai veikiančių robotų ar kompiuterių, mes galėtume nurodyti kiekvienam iš jų vykdyti skirtingas komandas. Tačiau, jei turėtume tūkstančius milijonų kompiuterių, dirbančiu kartu, būtų neracionalu rašyti atskiras komandas kiekvienam iš jų. Turime pateikti tas pačias komandas didelėms kompiuterių grupėms. Pavyzdžiui, „Tianhe-2“ superkompiuteris turi 3 milijonus atskirų kompiuterinių branduolių, kurie gali būti naudojami visi kartu sprendžiant vieną sudėtingą uždavinį.
Čia pateiktas gali būti ir sudėtingesnis. Robotai dirba vienoje erdvėje, todėl ir jų komandos turi būti tokios, kad jie nesusidurtų, netrukdytų vienas kitam judėti. Lygiagrečių komandų rengimas – nelengva informatikos sritis, vadinamasis konkurencinis programavimas.

Reikšminiai žodžiai: algoritmas, lygiagretusis programavimas, konkurencinis programavimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas: Š, R, R, P, R.

 

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.