Robotas–rutulys

Taškai: 9

Rutulys yra žaislas, valdomas nuotoliniu būdu komandomis, nusakančiomis jo judėjimą keturiomis kryptimis.

Jei rutulys atsidūrė ant balto kvadrato, jis nusileidžia vienu lygiu žemyn. Rutulys nereaguoja į komandas, kurios verčia jį išeiti už rėmelių ribų.


 
Nurodykite trumpiausią judėjimo seką, pagal kurią rutulys pasiektų tikslą (apatiniame aukšte esantį raudoną plotą).

Paaiškinimas

Kompiuteriu atliekamų veiksmų aprašas vadinamas programa. Ši užduotis reikalauja parašyti programą labai paprasta programavimo kalba, sudaryta tik iš keturių galimų komandų rinkinio: Š, P, R, V. Tai supažindina su svarbiu daugelio programavimo kalbų elementu – nuosekliuoju komponavimu, kuris reiškia komandų vykdymą iš eilės, viena paskui kitą.

Reikšminiai žodžiai: kompiuterio programa, nuoseklusis komponavimas.

Atsakymas

Trumpiausias kelias pavaizduotas paveiksle:

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.