Buteliukai

Taškai: 6

Bebras nori sudėti penkis buteliukus ant lentynos taip, kad visas matytųsi tik priekinis buteliukas, o visų kitų būtų matomos tik kai kurios dalys.

Kokia eile bebras turėtų dėti buteliukus ant lentynos?

A.    E D C B A
B.    D B C A E
C.    E C D A B
D.    D C E B A

Paaiškinimas

Šis uždavinys yra rikiavimo pavyzdys. Buteliukai išdėstomi į eilę tam tikra tvarka. Svarbūs rikiavimo požymiai: forma ir dydis. Yra įvairių rikiavimo metodų, iš kurių labiausiai žinomi spartusis, sąlajinis rikiavimas, rikiavimas burbulo metodu. Visi metodai skiriasi sudėtingumu ir rikiavimo sparta, kuri priklauso nuo rikiuojamų duomenų pradinio sutvarkymo.

Reikšminiai žodžiai: rikiavimas, požymis, eilė.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – A.
Šią užduotį galima spręsti keliais būdais. Pirmiausia išsiaiškinama, kad siauriausias buteliukas turi būti priekyje, nes priešingu atveju, jo nesimatys, kai buteliukai bus sustatyti vienas už kito. Todėl, aišku, kad buteliukas A turi būti priekyje. Naudojantis šia logika, buteliukai dėliojami, kol išsprendžiamas uždavinys. Galima patikrinti, kurio buteliuko apatinė, vidurinė ar viršutinė dalis yra plačiausia (siauriausia). Siauriausias buteliukas turi būti priekyje.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.