Gimtadienio žvakutės

Taškai: 6

Benui šiandien 11 metų. Mama gimtadienio tortą nori papuošti žvakutėmis, deja, teturi penkias. Tačiau jai šovė mintis, kad galima penkiomis žvakutėmis pavaizduoti skaičių vienuolika. Ji susmaigsto 5 žvakutes ant torto taip:
a)    pirmoji iš dešinės deganti žvakutė reiškia 1;
b)    antroji iš dešinės deganti žvakutė reiškia 2, tai yra du kartus po 1. Trečioji iš dešinės deganti žvakutė vaizduoja 4, tai yra du kartus daugiau nei prieš tai esanti. Ir taip toliau;
c)    degančių žvakučių reikšmes reikia sudėti, pavyzdžiui, degančios dvi žvakutės iš dešinės reiškia tris (1+2=3).

Paaiškinimas

Dvejetainė skaičiavimo sistema naudojama kompiuteriuose ir kituose elektroniniuose prietaisuose. Sistema vadinama dvejetaine, nes turi tik du skaitmenis. Nulis ir vienetas vadinami bitais. Šiais bitais kompiuteryje vaizduojami dokumentai, paveikslai, dainos, skaičiai, programos ir programėlės. Kai egzistuoja tik dvi reikšmės, daug paprasčiau sukurti prietaisus informacijai apdoroti.

Reikšminiai žodžiai: dvejetainė skaičiavimo sistema, bitas.

Atsakymas

Kiekvienas skaičius gali būti užrašytas dvejetaine skaičiavimo sistema, naudojant du skaitmenis – 0 ir 1. Šiuo atveju neuždegta žvakutė reiškia nulį, o uždegta – vienetą. Dvejetainio skaičiaus skaitmens (0 arba 1) vertė priklauso nuo jo pozicijos.
Pavyzdžiui, dvejetainis skaičius 0111 vaizduoja dešimtainį septynetą: 0×8 + 1×4 + 1×2 + 1×1 = 7.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.