Slaptos žinutės

Taškai: 9

Agentai Bronius ir Beatričė bendrauja slaptomis žinutėmis. Bronius nori nusiųsti Beatričei slaptą žinutę: SUSITINKAMRYT8VAL
Kiekvieną simbolį jis rašo į 4 stulpelių lentelę iš kairės į dešinę, eilutė po eilutės, pradėdamas nuo viršaus. Kiekviename nereikalingame langelyje jis rašo *. Rezultatai parodyti apačioje.
 
Tada jis sukuria slaptą žinutę: skaito simbolius iš viršaus į apačią, stulpelis po stulpelio pradėdamas iš kairės:

STATLUIM8*SNRV*IKYA*

Beatričė savo atsakymą Broniui parašo tokiu pat būdu. Slapta žinutė, kurią ji jam nusiunčia, atrodo taip: 

IGTEIRORKE!AII*

Koks Beatričės atsakymas?
A.    GERAILAUKSIU!
B.    GERAIIKIGREITO!
C.    GERAIIKIRYT!
D.    KAIPGREITAI!

Paaiškinimas

Siųsdami žinutes, norime, kad jas skaitytų tik adresatas, o ne bet kas. Žinute gali būti perduodama ir slapta informaciją, pavyzdžiui, slaptažodis. Taigi žinutės užšifruojamos, tai reiškia, paverčiamos į slaptąsias žinutes. Kad informacija būtų sklandžiai perduodama, žinutės gavėjas turi mokėti ją iššifruoti ir taip perskaityti pradinę žinutę. Svarbu pabrėžti, jog iššifravimas nebūtų elementarus ir akivaizdžiai suprantamas.
Metodai žinutėms užšifruoti ir iššifruoti vadinami šifrais. Yra daug skirtingų šifrų. Šiame uždavinyje naudojamas šifras vadinamas perkėlimo šifru, nes jis keičia eilutes į stulpelius ir stulpelius į eilutes, kai žinutė įkeliama į lentelę. Šifrų mokslas vadinamas kriptografija, arba modernioji kriptografija, - ji plačiai tyrinėjama, mokslininkai ieško painių šifrų, remdamiesi sudėtingais matematiniais uždaviniais.

Reikšminiai žodžiai: slapta žinutė, kriptografija, šifras, užšifruoti, iššifruoti, perkėlimo šifras.

Atsakymas

Pradinę žinutę galima rasti, surašius slaptąją žinutę į lentelę iš viršaus į apačią ir stulpelis po stulpelio. Mes gauname:

G

E

R

A

I

I

K

I

G

R

E

I

T

O

!

*

Tada skaitome iš kairės į dešinę ir eilutė po eilutės:

GERAIIKIGREITO!

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.