Vėžliukė

Taškai: 12

Vėžliukė gyvena 5×5 kvadratėlių sklypelyje. Ji mėgsta šviežias salotas. Kiekvieną rytą išdygsta naujų salotų. Vėžliukė nežino, kuriame kvadratėlyje išdygo salotų, tačiau norėtų surasti jas visas.
Padėkite vėžliukei aplankyti visus kvadratėlius: nutempkite tinkamas komandas iš kairės į tuščius komandų rinkinio laukus.
Kiekviena komanda gali būti kartojama daugelį kartų.
R yra kartojimų skaitiklis. Atliekant komandas pirmą kartą, R = 1; antrą kartą R = 2 ir t. t.
Rytą vėžliukė pradeda stovėdama sklypelio viduryje ir žiūrėdama į dešinę.

Programą pradedame paspaudę mygtuką „Bandyk...“.

Paaiškinimas

Prašoma parašyti programą. Programa yra komandų seka. Kompiuteris atlieka šias komandas vieną po kitos. Jei programa parašyta teisingai, kompiuteris atlieka tiksliai tai, ko norima. Jei programa neteisinga, kompiuteris atlieka tiksliai tai, ką suprogramavote, tačiau ne tai, ko norite. Kompiuteris nėra pajėgus surasti Jūsų padarytų programavimo klaidų.
Šiame uždavinyje naudojamos tik keturios komandos, iš kurių galima sudaryti seką. Ši komandų seka atliekama tiksliai penkis kartus. Komandų sekos kartojimas vadinamas ciklu. Pastebėtina, kad ciklas šiame uždavinyje skaičiuoja kartojimus – veikia vadinamasis ciklo skaitiklis. Visoms programavimo kalboms būdingi ciklai, taip pat šakojimo arba sąlyginės komandos (kai komandų atlikimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų) ir procedūros (komandos, sudarytos iš kitų komandų).

Reikšminiai žodžiai: ciklas, ciklo kintamasis, komanda, komandų seka.

Atsakymas

Vienas iš galimų atsakymų yra:

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.