Hierarchinė struktūra

Taškai: 6

Morgensteno planetos gyvūnų rūšių ryšiai pavaizduoti medžio struktūra. Medžio linijos nurodo ryšius tarp rūšių. Pavyzdžiui: kiekvienas Hulalemi gyvūnas priklauso Semememi, o kai kurie Seiokrontro gyvūnai nepriklauso Basti. 

Alisa ir Benas pateikė teiginius.
Alisa: Kiekvienas Basti gyvūnas priklauso Seiokronto.
Benas: Kai kurie Hontraruru gyvūnai nepriklauso Semememi.
Ar Alisa ir Benas teisūs?
A.    Abu teisūs
B.    Tik Benas teisus
C.    Tik Alisa teisi
D.    Abu neteisūs

Paaiškinimas

Informatikoje duomenys dažnai vaizduojami duomenų struktūra – medžiu. Medžiu vaizduojami sąryšiai tarp elementų. Pavyzdžiui, giminės genealoginis medis nurodo sąryšius tarp vaikų, tėvų, senelių. Medžiai naudojami sąvokoms kategorizuoti ir klasifikuoti. Kai duomenų sąryšiai vaizduojami medžiu, galima greitai nustatyti, kaip glaudžiai susiję skirtingi elementai (tai svarbi bioinformatikos problema, žr. https://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_tree). Medžio duomenų struktūros naudojamos efektyviam duomenų rinkinių laikymui ir tvarkymui (https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_tree).

Reikšminiai žodžiai: duomenų struktūra, medis, sąryšis.

Atsakymas

Tik Alisa teisi.

Medžiu vaizduojami objektų sąryšiai – hierarchija: jei linija eina nuo žemesniojo objekto (pvz., Miromente) link aukštesniojo (Hulalemi), kiekvienas žemesnės rūšies gyvūnas priklauso ir aukštesniajai rūšiai (t. y. kiekvienas Miromente gyvūnas yra Hulalemi poaibis).

Alisa teigė, kad kiekvienas Basti gyvūnas priklauso Seiokronto rūšiai. Žiūrėdami į medį, galime pastebėti, kad kiekvienas Basti gyvūnas priklauso Prafliplo rūšiai, o kiekvienas Prafliplo gyvūnas priklauso Seiokronto rūšiai. Vadinasi, Basti gyvūnai yra Seiokronto rūšies poaibis. Taigi Alisa teisi.
Benas teigė, kad kai kurie Hontraruru gyvūnai nepriklauso Semememi rūšiai. Pagal medį nustatome, kad kiekvienas Hontraruru gyvūnas priklauso Hulalemi rūšiai, be to, kiekvienas Hulalemi gyvūnas priklauso Semememi rūšiai. Todėl Hontraruru yra Semememi rūšies poaibis. Negali būti jokio Hontraruru gyvūno, kuris nepriklausytų Semememi rūšiai. Vadinasi, Benas suklydo.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.