Kortelės po kūgeliais

Taškai: 9

Bebras slepia sunumeruotas korteles po spalvotais kūgeliais.
Kartais jis padeda kelias korteles vieną ant kitos po tuo pačiu kūgeliu. Tuo atveju pakėlus kūgelį matoma tik paskutinė ant viršaus uždėta kortelė. Beje, bebras turi kortelių ir su pasikartojančiais skaičiais.

Paaiškinimas

Šis uždavinys vaizduoja realių programų veikimą. Kūgelius galėtume įsivaizduoti kaip kintamuosius. Kintamajam priskiriama reikšmė, šiuo atveju sveikasis skaičius. Veikiant programai, kūgeliams priskirtos reikšmės yra perskaičiuojamos ir keičiamos. 
Šie kūgeliai taip pat vaizduoja dėklo duomenų struktūros veikimą. Reikšmės, esančios kortelių krūvos viršuje po kūgeliu, yra nuolat keičiamos, kai tik padedame naują kortelę. Kai tikriname, kokia kortelė matosi po kūgeliu, tai visuomet būna paskutinioji padėta kortelė. Vadinasi, paskutinė kortelė, padėta po kūgeliu, yra nuskaitoma (arba pamatoma) pirmoji – tai ir yra kūgelių panašumas į dėklo duomenų struktūrą.
Be to, reikšmės gali būti kopijuojamos iš vieno kūgelio į kitą. Programavime tai vadinama reikšmių perdavimu. Kai kurios programavimo kalbos leidžia reikšmių kopijavimą su nuorodomis, tai yra, vietoj skaičiaus kopijavimo po kūgeliu padedame nuorodą, kuri nurodo, kad kūgelio reikšmė yra tokia pati kaip ir, pavyzdžiui, mėlynojo kūgelio. Tokiu būdu, jei pakeisime reikšmę po mėlynuoju kūgeliu, tuo pačiu pakeisime ir nuorodos reikšmę.

Atsakymas

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.