Kelionė tuneliu

Taškai: 9

Bebrų šeima keliauja po kalnus ir pamato siaurą, tamsų tunelį. Vienas ar daugiausia du bebrai gali eiti tuneliu vienu metu ir tik pasišviesdami žibintuvėliu. Šeimos nariai tunelį įveikia skirtingai: sūnus Benas užtrunka 5 minutes, sesuo Ona sugaišta dvigubai ilgiau, mamai prireikia 20 minučių, o tėčiui – 25 minučių. Bebrų šeima turi tik vieną žibintuvėlį.
Nutempkite bebrų vardus į lentelę taip, kad visi keturi bebrai galėtų atsidurti kitoje tunelio pusėje per 60 minučių.

Paaiškinimas

Informatikai dažnai turi rasti sprendinius esant tam tikriems ribojimams. Dažniausiai norima pasiekti tikslą kuo greičiau ir paprasčiau.
Šio uždavinio bebrų šeimynėlė nori pralįsti pro tunelį kuo greičiau, bet tik du bebrai gali keliauti tuneliu tuo pačiu metu. Besimokydami pagrindų, informatikai įgyja patirties, kaip spręsti tokias problemas ir rasti optimalų sprendimą.

Reikšminiai žodžiai: ribojimai, optimizavimas.

Atsakymas

Svarbu pastebėti: skaičiai parinkti taip, kad du lėčiausi bebrai – mama ir tėtis – turi eiti tuneliu kartu ir bent vieno iš jų grįžimas užimtų per daug laiko (tai truktų 65 ar 75 minutes). Vienintelis sprendimas – štai toks: du greičiausi bebrai – Ona ir Benas – eina pirmi (10 minučių), vienas iš jų grįžta atgal (5 ar 10 minučių), perduoda žibintuvėlį tėčiui ir mamai, kurie pereina tunelį kartu (25 minutės), paskui kitas jaunasis bebras grįžta (10 ar 5 minutės) pas likusį bebrą ir abu kartu vėl pralenda pro tunelį (10 minučių). Visa tai užima 60 minučių. 
Yra du sprendiniai:

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.