Kompiuterio adresas

Taškai: 9

Kiekvieno kompiuterio adresas tinkle yra unikalus. Kompiuterio adresą sudaro keturi skaičiai nuo 1 iki 254, atskirti taškais, pavyzdžiui, [192.168.1.25]. Panašiai sudaromas tinklo kaukės adresas: yra tinklo ir serverio dalys.
Pavyzdžiui, tinklo kaukės adrese [255.255.0.0] 255 nurodo tinklo dalį, o 0 – serverio dalį.

Visų vieno tinklo kompiuterių adresų tinklo dalys yra vienodos, o serverio dalys – skirtingos. Kompiuteris, kurio adresas netinkamai nurodytas, negali palaikyti ryšio su jokiu kitu tinklo kompiuteriu.
Pavyzdžiui, tinklo su kauke [255.255.0.0] kompiuteriai, kurių adresai [172.16.0.10] ir [172.16.0.11], gali palaikyti ryšį, o kompiuteris, kurio adresas [172.31.0.12], – negali.

Rytis, Gytė, Eglė, Tadas susitiko pažaisti daugelio žaidėjų žaidimą. Jie sujungė savo kompiuterius laidais į tinklą, nurodė tinklo adresą [255.255.255.0] ir priskyrė kiekvienam kompiuteriui adresą. Tačiau tik du kompiuteriai galėjo palaikyti ryšį.

 

Priskirkite tinkamus kompiuterių adresus, kad visi kompiuteriai palaikytų ryšį. Ši užduotis turi daug sprendinių, tinka bet kuris.

Paaiškinimas

Vienas iš informatikos iššūkių yra keitimasis duomenimis tarp kompiuterių. Be duomenų perdavimo ir jo patikimumo klausimų dar gali būti keliama užduotis priskirti kompiuteriams adresus. Tinkle kiekvienas mazgas turi turėti unikalų adresą. Nemenkas uždavinys sutvarkyti visus adresus.

Adresų sistemos naudojamos labai seniai: namų numeriai, radijo dažniai, telefonų numeriai, pašto kodai, automobilių numeriai, o dabar – internetas.

Interneto protokolo 4-oje versijos (IPv4,) sukurtos 1981 m., adresų sistema paaiškinta šioje užduotyje. Tokiu būdu galima priskirti 256×256×256×256 = 4 294 967 296 adresus. Ar to pakanka? Žemėje gyvena daugiau žmonių, nei galima priskirti interneto adresų. Kas nutiks, kai IPv4 adresai bus išnaudoti?

Jau yra sukurtas naujas protokolas IPv6, kuris leidžia priskirti apie 34 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 adresų.
Pavyzdžiui, 30h1:0db8:0000:08d3:0gc0:8a2e:0070:7344.
Kuriam laikui jų pakaks? Ar jie naudojami, pavyzdžiui, nanoskopiniuose robotuose?

Reikšminiai žodžiai: tinklas, tinklo kaukė, tinklo dalis, serverio dalis, ryšis, kompiuterio adresas.

Atsakymas

Vienas iš galimų sprendinių yra:

Rytis:

[192.168.1.20]

Gytė:

[192.168.1.21]

Eglė:

[192.168.1.22]

Tadas:

[192.168.1.30]

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.