Mainų žaidimas

Taškai: 12

Alisa su Jonu žaidžia tokį žaidimą: Alisa turi keletą įvairių formų kortelių ir nori dalį jų pakeisti į Jono korteles.

Alisa taiko tokias kortelių mainų taisykles:
•    viena kvadratinė kortelė keičiama į dvi trikampes korteles,
•    viena trikampė kortelė keičiama į vieną kvadratinę, vieną trikampę ir dar vieną kvadratinę kortelę.

Jei taikydama šias mainų taisykles Alisa pradėtų nuo kvadratinės kortelės, atlikusi tris žingsnius ji gautų tokią kortelių eilę:

 

Žaisdama Alisa gavo štai tokią kortelių eilę:
 

Kurio varianto rezultatas yra ši seka?

A. B. C. D.
Paaiškinimas

Čia pateiktos taisyklės apibūdina perrašymo taisyklių seką, kaip tai būtų daroma bekontekstėje gramatikoje ar kitoje gramatikos sistemoje. Gramatikos sistemomis galima apibūdinti, pavyzdžiui, tokius dalykus:
•    gamtos reiškinius, pvz., augalų augimą,
•    natūraliąją kalbą, pvz., gramatikos taisykles sakiniams sudaryti,
•    formaliąsias kalbas, pvz., programavimo kalbų struktūrą.
Dažnai sprendžiami uždaviniai, kai reikia išvesti žodį taikant perrašymo (gramatikos) taisykles. Gramatinė analizė yra vienas iš svarbių žingsnių transliuojant programą iš žmogui skirtų tekstų į kompiuteriui skirtą dvejetainį kodą.
Reikšminiai žodžiai: gramatika, bekontekstinė gramatika, gramatinis analizatorius, struktūrų atpažinimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra B.
Pastebėsime, kad
 
Norėdami patikrinti kitas galimybes, pastebėsime keletą dalykų.
A variantas netinka, nes pagal šias mainų taisykles neįmanoma gauti kvadrato, apsupto kitų figūrų;
 
C variantas netinka, nes pagal šias mainų taisykles neįmanoma gauti dviejų kvadratų šalia;
 
D variantas netinka, nes pagal šias mainų taisykles neįmanoma gauti dviejų kvadratų šalia arba trikampio, kvadrato, reikalingų norimos sekos pradžiai.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.